« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany II - Veřejná vyhláška obce Břežany II o...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany II.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obecbrezany-rozhodnuti_zarazeni-_verejna_vyhlaska.pdf
OBECNÍ ÚŘAD BŘEŽANY II
<br>
Obec Břežany II Bankovní spojení: tel.: +420 321 672 769 IČO: 00235288
Břežany II 63 Komerční banka DIČ: CZ00235288
282 01 Břežany II číslo účtu: 9229151/0100 e-mail: obec@brezanyii.cz www.brezanyii.cz
<br>
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
podle § 3,odst.1,zák.č.13/1997 Sb.v platném znění
<br>
Veřejnou vyhláškou
podle §25,odst.1 a § 144,odst.6 Správního řádku v platném znění
<br>
<br> Obecní úřad v Břežanech II jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust.§40 odst.5,písm.b) zákona
<br> č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích <,>
v platném znění R O Z H O D L <,>
ve správním řízení o návrhu obce Břežany II,o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie místních
<br> komunikací,t a k t o:
<br> podle §3 odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> z a ř a z u j e
místní komunikace obslužné funkční skupiny C a místní komunikace se smíšeným provozem funkční skupiny D:
<br>
1.Účelová komunikace (pozemní komunikace),vedená na pozemku par.č.1034/7,katastrální území Břežany II <,>
<br> vedená na LV 10001 pro obec Břežany II u Katastrálního úřadu Kolín jako ostatní komunikace-ostatní plocha <,>
<br> v délce 263 m,označená jako 1c
<br> 2.Účelová komunikace (pozemní komunikace),vedená na pozemku par.č.1003/4,katastrální území Břežany II <,>
<br> vedená na LV 10001 pro obec Břežany II u Katastrálního úřadu Kolín jako ostatní komunikace-ostatní plocha <,>
<br> v délce 93 m,označená jako 2c
<br> 3.Účelová komunikace (pozemní komunikace),vedená na pozemku par.č.1002/4,katastrální území Břežany II <,>
<br> vedená na LV 10001 pro obec Břežany II u Katastrálního úřadu Kolín jako ostatní komunikace-ostatní plocha <,>
<br> v délce 120 m,označená jako 3c
<br> 4.Účelová komunikace (pozemní komunikace),vedená na pozemku par.č.1002/4,katastrální území Břežany II <,>
<br> vedená na LV 10001 pro obec Břežany II u Katastrálního úřadu Kolín jako ostatní komunik...

Načteno

edesky.cz/d/5023063

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany II      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz