« Najít podobné dokumenty

Obec Drozdov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drozdov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-strednedobeho-vyhledu-2023.pdf
Obec Drozdov,IČO 00233218 KEO4 1.9.2 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Drozdov na roky 2023 – 2024
<br> Příjmy
Celkem rok 2023 rok 2024
<br> 1 Daňové příjmy
2 Nedaňové příjmy
4 Přijaté transfery
<br> Celkem rok 2023 rok 2024CELKEM
<br> Výdaje
Celkem rok 2023 rok 2024
5 Běžné výdaje
6 Kapitálové výdaje
<br> Celkem rok 2023 rok 2024CELKEM
<br> Financování
Celkem rok 2023 rok 2024
<br> Běžné výdaje8124 Uhrazené splátky dlouhodob.úvěrů
8115 Změny stavu prostř.na bank.účtech
<br> Celkem rok 2023 rok 2024CELKEM
<br> Rekapitulace
Celkem rok 2023 rok 2024
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Rozdíl 0,00 0,00 0,00
<br> Vyvěšeno dne: 19.11.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> 21 900 000,00 10 950 000,00 10 950 000,00
6 340 000,00 3 170 000,00 3 170 000,00
1 040 000,00 520 000,00 520 000,00
<br> 29 280 000,00 14 640 000,00 14 640 000,00
<br> 21 440 000,00 10 720 000,00 10 720 000,00
7 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
<br> 28 440 000,00 14 220 000,00 14 220 000,00
<br> -3 333 264,00 -1 666 632,00 -1 666 632,00
2 493 264,00 1 246 632,00 1 246 632,00
<br> -840 000,00 -420 000,00 -420 000,00
<br> 29 280 000,00 14 640 000,00 14 640 000,00
<br> 28 440 000,00 14 220 000,00 14 220 000,00
<br> -840 000,00 -420 000,00 -420 000,00
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na www.obecdrozdov.eu a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách
v kanceláři OÚ Drozdov <.>
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Drozdov <.>
<br>
template

Načteno

edesky.cz/d/5023053

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drozdov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz