« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Hvožďany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úplné znění Hvožďany úz2.pdf (1013.62 kB)
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Husova X,České Budějovice XXX XX,tel.387 311 238,mobil 605 277 998,DIČ CZ 25194771
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> HVOŽĎANY
<br>
PO ZMĚNĚ Č.2
<br>
<br> Datum: Listopad 2021 Pare číslo: 1
v katastrálním území Hvožďany,Leletice,Pozdyně,Roželov,Vacíkov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ….<.> ……………….…….<.> ………………
<br> ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Obsah
<br>
VÝROK ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> a) vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> b) koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> c) urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> d) koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> e) koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití <,>
<br> územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi <,>
<br> rekreace,dobývání nerostů a podobně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
b srovnávací text Hvožďany zm 2.pdf (1 MB)
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
<br> Husova X,České Budějovice XXX XX,tel.387 311 238,mobil 605 277 998,DIČ CZ 25194771
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍLOHA Č.1 SROVNÁVACÍ TEXT:
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ Č.2
<br>
<br> HVOŽĎANY
<br>
<br>
Datum: Listopad 2021 Pare číslo: 1
v katastrálním území Hvožďany,Leletice,Pozdyně,Roželov,Vacíkov
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP: 2
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP: 9.12.2021
<br> Pořizovatel:
<br> Obecní úřad Hvožďany
<br> Čp.80,262 44 Hvožďany
<br> osoba zajišťující splnění kvalifikačních požadavků:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Správní orgán,který změnu ÚPD vydal:
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE HVOŽĎANY
<br> Starostka: XXXXXXX XXXXXXX
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> 2/24
<br>
<br>
<br> Obsah
<br>
VÝROK ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> a) vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> b) koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> c) urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> d) koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
4 ZPF Hvožďany zm2.pdf (355.75 kB)
296
<br> 632/4
<br> 127/1
<br> 127/2
<br> 125/56
<br> 128/1
<br> 1
<br> 2
<br> 8
<br> /
<br> 2
<br> 9
<br> 8
<br> /
<br> 3
<br> 227/5
<br> 227/3
<br> 40
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 106/3
<br> 106/4
<br> 106/24
<br> 1
<br> 0
<br> 6
<br> /
<br> 3
<br> 5
<br> 64/2
<br> 64/3
<br> 66
<br> 67/1
<br> 67/2
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 75/2
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52
<br> 103/1
<br> 103/2
<br> 103/4
<br> 104/1
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 8
<br> /
2
<br> 1
<br> 0
<br> 6
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 104/2
<br> 104/5
<br> 104/19
<br> 104/20
<br> 1
<br> 0
<br> 4
<br> /2
<br> 1
<br> 1339/1
<br> 21
<br> 23/1
<br> 29
<br> 32/3
<br> 33/2
<br> 34
<br> 36/1
<br> 1339/3
<br> 1
<br> 2/2
<br> 6/1
<br> 2
<br> 3/1
<br> 4
<br> 6/1
<br> 6/2
<br> 53/7
<br> 53/8
<br> 7/1
<br> 7
<br> /2
<br> 9/2
<br> 11/2
<br> 16
<br> 17
<br> 18/1
<br> 19/1
<br> 20/1
<br> 2
<br> 0
<br> /2
<br> 23/2
<br> 23/3
<br> 24
<br> 25
<br> 26
<br> 27
<br> 28
<br> 90/1
<br> 90/2
<br> 36/2
<br> 37
<br> 38
<br> 39
<br> 97/8
<br> 97/9
<br> 97/10
<br> 97/13
<br> 99
<br> 53
<br> 54
<br> 93/1
<br> 93/2
<br> 108/1
<br> 109
<br> 110
<br> 111
<br> 156
<br> 198/1
<br> 199/1
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 8/3
<br> 8/4
<br> 8
/
5
<br> 11/1
<br> 11/2
<br> 11/3
<br> 13/2
<br> 16/3
<br> 18
<br> 19
<br> 21
<br> 23
<br> 26/1
<br> 2
<br> 6
<br> /
<br> 2
<br> 33
<br> 35/1
<br> 35/3
<br> 37
<br> 39/2
<br> 42/1
<br> 44
<br> 47/1
<br> 47/4
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 51
<br> 53/1
<br> 53/2
<br> 53/553/6
<br> 56/1
<br> 57
<br> 58
<br> 66
<br> 69/1
<br> 71/1
<br> 71/3
<br> 249
<br> 73
<br> 76
<br> 81/1
<br> 84/1
<br> 86/1
<br> 8
<br> 6
<br> /
2
<br> 88/1
<br> 88/3
<br> 253/2
<br> 93
<br> 95/1
<br> 97/2
<br> 97/3
<br> 97/4
<br> 97/7
<br> 253/15
<br> 100/2
<br> 101/1
<br> 101/2
<br> 259/2
<br> 55
<br> 56/1
<br> 58
<br> 59
<br> 62
<br> 64/1
<br> 75/5
<br> 75/6
<br> 75/7
<br> 75/9
<br> 75/10
<br> 75/11
<br> 75/12
<br> 75/13
<br> 77
<br> 78
<br> 86
<br> 87
<br> 90
<br> 124/25
<br> 95
<br> 96
<br> 99/1
<br> 99/2
<br> 100
<b...
4 KV Hvožďany úz2.pdf (5.21 MB)
244
<br> 20
<br> 36
<br> Z
<br> Á
<br> V
<br> I
<br> Š
<br> Í
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> Z
<br> Á
<br> V
<br> I
Š
<br> Í
N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> Z
Á
<br> V
I
Š
<br> Í
N
<br> S
K
<br> Ý
<br> P
<br> O
T
<br> O
K
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> T
<br> I
<br> C
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> Z
<br> Á
<br> V
<br> I
<br> Š
<br> Í
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> L
<br> O
<br> M
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> V
O
<br> Č
E
<br> R
T
<br> M
<br> E
<br> T
<br> E
<br> L
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> M
<br> E
<br> T
<br> E
<br> L
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> MELÍNSKÝN POTOK
<br> H
<br> V
<br> O
<br> Ž
<br> Ď
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> H
<br> V
<br> O
<br> Ž
<br> Ď
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> MELÍN
<br> LAZY
<br> VOČERT
<br> BŘEZINSKÝ RYBNÍK
<br> HVOŽĎANSKÉ HÁJE
<br> PACHOLECKÝ RYBNÍK
<br> KNĚŽSKÝ RYBNÍK
<br> JAVORSKÝ RYBNÍK
<br> RAPUTOVSKÝ RYBNÍK
<br> H
<br> V
<br> O
<br> Ž
<br> Ď
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 4
<br>
<br> I
I
/
1
<br> 7
<br> 6
<br>
B
<br> ř
<br> e
<br> z
<br> n
<br> i
c
<br> e
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 9
<br> 1
<br>
<br> R
<br> o
<br> ž
<br> m
<br> i
<br> t
<br> á
<br> l
<br>
<br> p
<br> o
<br> d
<br>
<br> T
<br> ř
<br> e
<br> m
<br> š
<br> í
<br> n
<br> e
<br> m
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 3
<br>
<br> B
<br> ř
<br> e
<br> z
<br> í
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 5
<br>
<br> T
<br> i
<br> s
<br> o
<br> v
<br> Pozdyně
<br> Leletice
<br> Vacíkov
<br> Na Sedlečku
<br> Jamky
<br> Javory
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<...
3 VPS Hvožďany úz2.pdf (2.91 MB)
LEGENDA
<br> VYMEZUJÍCÍ HRANICE
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> Územní plán HVOŽĎANY
<br> včetně k.ú.Leletice,Pozdyně,Roželov,Vacíkov
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> A
<br> B
<br> k.ú.STARÝ SMOLIVEC
<br> k.ú.STARÝ SMOLIVEC
<br> k.ú.RADOŠICE
<br> k.ú.RADOŠICE
<br> k.ú.CHYNÍN
<br> k.ú.CHYNÍN
<br> k.ú.HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM
<br> k.ú.HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM
<br> k.ú.VOLTUŠ
<br> k.ú.VOLTUŠ
<br> k.ú.VŠEVILY
<br> k.ú.VŠEVILY
<br> k.ú.PROČEVILY
<br> k.ú.PROČEVILY
<br> k.ú.VOLENICE U BŘEZNICE
<br> k.ú.VOLENICE U BŘEZNICE
<br> k.ú.HUDČICE
<br> k.ú.HUDČICE
<br> k.ú.BĚLČICE
<br> k.ú.BĚLČICE
<br> k.ú.ZÁHROBÍ
<br> k.ú.ZÁHROBÍ
<br> k.ú.TISOV
<br> k.ú.TISOV
<br> k.ú.BŘEZÍ U BLATNÉ
<br> k.ú.BŘEZÍ U BLATNÉ
<br> k.ú.METLY
<br> k.ú.METLY
<br> PPO-1
<br> Pozdyně
<br> Leletice
<br> Vacíkov
<br> Hvožďany
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
<br> - v severovýchodní části sídla Vacíkov
<br> PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ
<br> Veřejně prospěšná opatření
<br> Plochy pro umístění protipovodňových opatření
<br> PPO-1
<br> A
<br> B
<br> Pozdyně
<br> Hvožďany
<br> Leletice
<br> Vacíkov
<br> Roželov
<br> Planiny
<br> Mýty
<br> ZPRACOVATEL: ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXX
<br> RAZÍTKA A PODPISY:
<br> KRESLIL:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 5 000
<br> 1
<br> ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:
<br> PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o <.>
<br> ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXX
<br> HUSOVA X,Č.BUDĚJOVICE,XXX 01,TEL.387 312 513,605 277 998
<br> www.atelierad.cz,atelierad@atelierad.cz,IČ 25194771,DIČ CZ25194771
<br> 3A
<br> 45_2021
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP HVOŽĎANY PO ZMĚNĚ Č.2
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:
<br> POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP: 2
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE HVOŽĎANY
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:
<br> JMÉNO A PŘÍJMENÍ <,>
<br> FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ
<br> OSOBY POŘIZOVATELE <,>
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:
<br> kvalifikačních pož...
3 KV Hvožďany zm2.pdf (744.28 kB)
244
<br> T4
<br> 73201
<br> 74712
<br> 74702
<br> 35
<br> 76701
<br> 73201
<br> 75001
<br> 35
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> II <.>
<br> V <.>
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> T5
<br> PACHOLECKÝ RYBNÍK
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 4
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 2
<br>
<br> Hvožďany
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> T2
<br> T3
<br> T6
<br> 296
<br> 632/4
<br> 127/1
<br> 127/2
<br> 125/56
<br> 128/1
<br> 1
<br> 2
<br> 8
<br> /
<br> 2
<br> 9
<br> 8
<br> /
<br> 3
<br> 227/5
<br> 227/3
<br> 40
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 106/3
<br> 106/4
<br> 106/24
<br> 1
<br> 0
<br> 6
<br> /
<br> 3
<br> 5
<br> 64/2
<br> 64/3
<br> 66
<br> 67/1
<br> 67/2
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 75/2
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52
<br> 103/1
<br> 103/2
<br> 103/4
<br> 104/1
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 8
<br> /
2
<br> 1
<br> 0
<br> 6
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 104/2
<br> 104/5
<br> 104/19
<br> 104/20
<br> 1
<br> 0
<br> 4
<br> /2
<br> 1
<br> 1339/1
<br> 21
<br> 23/1
<br> 29
<br> 32/3
<br> 33/2
<br> 34
<br> 36/1
<br> 1339/3
<br> 1
<br> 2/2
<br> 6/1
<br> 2
<br> 3/1
<br> 4
<br> 6/1
<br> 6/2
<br> 53/7
<br> 53/8
<br> 7/1
<br> 7
<br> /2
<br> 9/2
<br> 11/2
<br> 16
<br> 17
<br> 18/1
<br> 19/1
<br> 20/1
<br> 2
<br> 0
<br> /2
<br> 23/2
<br> 23/3
<br> 24
<br> 25
<br> 26
<br> 27
<br> 28
<br> 90/1
<br> 90/2
<br> 36/2
<br> 37
<br> 38
<br> 39
<br> 97/8
<br> 97/9
<br> 97/10
<br> 97/13
<br> 99
<br> 53
<br> 54
<br> 93/1
<br> 93/2
<br> 108/1
<br> 109
<br> 110
<br> 111
<br> 156
<br> 198/1
<br> 199/1
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 8/3
<br> 8/4
<br> 8
/
5
<br> 11/1
<br> 11/2
<br> 11/3
<br> 13/2
<br> 16/3
<br> 18
<br> 19
<br> 21
<br> 23
<br> 26/1
<br> 2
<br> 6
<br> /
<br> 2
<br> 33
<br> 35/1
<br> 35/3
<br> 37
<br> 39/2
<br> 42/1
<br> 44
<br> 47/1
<br> 47/4
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 51
<br> 53/1
<br> 53/2
<br> 53/5
<br> 53/6
<br> 56/...
2 HV Hvožďany zm2.pdf (398.31 kB)
64/21
<br> 6
<br> 4
<br> /2
<br> 0
<br> 64/19
<br> 2
<br> 8
<br> 2
<br> 283/1
<br> 283/2
<br> 284
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 50
<br> 51
<br> 52/1
<br> 5
<br> 2
<br> /
<br> 2
<br> 53
<br> 54/1
<br> 54/2
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> 22
<br> 23
<br> 25
<br> 29
<br> 270/16
<br> 4
<br> 5
<br> 2
<br> /
<br> 4
<br> 253/3
<br> 254
<br> 256
<br> 259
<br> 260
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 8
<br> 198
<br> 229/6
<br> 229/7
<br> 75
<br> 85/1
<br> 85/2
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> /
<br> 2
<br> 401/3
<br> 460/1
<br> 460/3
<br> 460/4
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /5
<br> 13/1
<br> 13/2
<br> 26/1
<br> 26/2
<br> 26/4
<br> 34
<br> 35
<br> 44/2
<br> 45/1
<br> 404/2
<br> 405/1
<br> 273
<br> 275/12
<br> 275/16
<br> 275/17
<br> 10/1
<br> 10/2
<br> 11
<br> 12
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 24/2
<br> 38/1
<br> 40
<br> 41/1
<br> 275
/97
<br> 2
7
5
/
9
8
<br> 275/99
<br> 275/18
<br> 275/19
<br> 275/80
<br> 275/87
<br> 275/89
<br> 275/90
<br> 275/91
<br> 275/101
<br> 281
<br> 391/4
<br> 30
<br> 31
<br> 33
<br> 38/1
<br> 39
<br> 41
<br> 42
<br> 46
<br> 64/1
<br> 6
4
/
1
0
<br> 229/93
<br> 229/12
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> /
4
<br> 229/9
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 8
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 2
<br> 1
<br> 250/22
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 2
<br> 3
<br> 275/105
<br> 275/106
<br> 275/107
<br> 401/14
<br> 238
<br> 401/15
<br> 401/16
<br> 401/17
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> /
<br> 1
<br> 8
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> /
<br> 1
<br> 9
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> /
<br> 2
<br> 0
<br> 465/4
<br> 401/21
<br> 401/22
<br> 460/25
<br> 460/26
<br> 460/27
<br> 465/1
<br> 465/2
<br> 465/3
<br> 465/5
<br> 465/6
<br> 95/1
<br> 95/2
<br> 182
<br> 183
<br> 184
<br> 190
<br> 204
<br> 229/13
<br> 229/18
<br> 229/19
<br> 229/20
<br> 229/21
<br> 229/59
<br> 229/61
<br> 64/12
<br> 64/13
<br> 64/14
<br> 175
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 6
<br> 200/1
<br> 200/2
<br> 200/3
<br> 201/1
<br> 201/2
<br> 251
<br> 252/1
<br> 252/2
<br> 252/4
<br> 229/16
<br> 275/110
...
2 HV Hvožďany úz2.pdf (4.05 MB)
244
<br> 20
<br> 36
<br> Z
<br> Á
<br> V
<br> I
<br> Š
<br> Í
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> Z
<br> Á
<br> V
<br> I
Š
<br> Í
N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> Z
Á
<br> V
I
Š
<br> Í
N
<br> S
K
<br> Ý
<br> P
<br> O
T
<br> O
K
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> T
<br> I
<br> C
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> Z
<br> Á
<br> V
<br> I
<br> Š
<br> Í
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> L
<br> O
<br> M
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> V
O
<br> Č
E
<br> R
T
<br> M
<br> E
<br> T
<br> E
<br> L
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> M
<br> E
<br> T
<br> E
<br> L
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> MELÍNSKÝN POTOK
<br> H
<br> V
<br> O
<br> Ž
<br> Ď
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> H
<br> V
<br> O
<br> Ž
<br> Ď
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> MELÍN
<br> LAZY
<br> VOČERT
<br> BŘEZINSKÝ RYBNÍK
<br> HVOŽĎANSKÉ HÁJE
<br> PACHOLECKÝ RYBNÍK
<br> KNĚŽSKÝ RYBNÍK
<br> JAVORSKÝ RYBNÍK
<br> RAPUTOVSKÝ RYBNÍK
<br> H
<br> V
<br> O
<br> Ž
<br> Ď
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
P
<br> O
<br> T
<br> O
<br> K
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 4
<br>
<br> I
I
/
1
<br> 7
<br> 6
<br>
B
<br> ř
<br> e
<br> z
<br> n
<br> i
c
<br> e
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 9
<br> 1
<br>
<br> R
<br> o
<br> ž
<br> m
<br> i
<br> t
<br> á
<br> l
<br>
<br> p
<br> o
<br> d
<br>
<br> T
<br> ř
<br> e
<br> m
<br> š
<br> í
<br> n
<br> e
<br> m
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 3
<br>
<br> B
<br> ř
<br> e
<br> z
<br> í
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 6
<br> 5
<br>
<br> T
<br> i
<br> s
<br> o
<br> v
<br> Pozdyně
<br> Leletice
<br> Vacíkov
<br> Na Sedlečku
<br> Jamky
<br> Javory
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 7
<...
1 VZČ Hvožďany zm2.pdf (347.09 kB)
17/1
<br> 9/6
<br> 64/21
<br> 6
<br> 4
<br> /2
<br> 0
<br> 64/19
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 50
<br> 51
<br> 2
<br> 8
<br> 2
<br> 283/1
<br> 293/41
<br> 293/51
<br> 293/53
<br> 263
<br> 270/2
<br> 270/3
<br> 283/2
<br> 283/3
<br> 284
<br> 289/1
<br> 290
<br> 460/6
<br> 460/7
<br> 460/8
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 15
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52/1
<br> 5
<br> 2
<br> /
<br> 2
<br> 53
<br> 54/1
<br> 54/2
<br> 16
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> 22
<br> 23
<br> 25
<br> 29
<br> 270/16
<br> 4
<br> 5
<br> 2
<br> /
<br> 4
<br> 11
<br> 12
<br> 253/3
<br> 254
<br> 256
<br> 259
<br> 260
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 8
<br> 464
<br> 291/1
<br> 198
<br> 229/7
<br> 55
<br> 67
<br> 68
<br> 75
<br> 85/1
<br> 85/2
<br> 292/1
<br> 293/3
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> /
<br> 2
<br> 401/3
<br> 3
<br> 3
<br> 1
<br> /
<br> 6
<br> 460/1
<br> 460/3
<br> 460/4
<br> 4
<br> 6
<br> 0
<br> /5
<br> 2
<br> 7
<br> 1
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 271/18
<br> 4
<br> 5
<br> 7
<br> /
<br> 1
<br> 7/3
<br> 271/19
<br> 13/1
<br> 13/2
<br> 26/1
<br> 26/2
<br> 26/4
<br> 34
<br> 35
<br> 44/2
<br> 45/1
<br> 404/2
<br> 405/1
<br> 4
<br> 0
<br> 7
<br> /
<br> 1
<br> 273
<br> 275/11
<br> 275/12
<br> 275/16
<br> 275/17
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 9/2
<br> 9/3
<br> 9/4
<br> 10/1
<br> 10/2
<br> 11
<br> 12
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 24/2
<br> 275/25
<br> 38/1
<br> 40
<br> 41/1
<br> 275
/97
<br> 2
<br> 7
<br> 5
<br> /
<br> 9
<br> 8
<br> 275/99
<br> 275/18
<br> 275/19
<br> 275/20
<br> 275/21
<br> 275/23
<br> 275/80
<br> 275/87
<br> 275/89
<br> 275/90
<br> 275/91
<br> 2
<br> 7
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> 275/101
<br> 279
<br> 281
<br> 391/4
<br> 30
<br> 31
<br> 33
<br> 38/1
<br> 39
<br> 41
<br> 46
<br> 6
4
/
1
0
<br> 229/93
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 7
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 8
<br> 242/2
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 275/105
<br> 275/106
<br> 275/107
<b...
1 VZČ Hvožďany úz2.pdf (2.37 MB)
284/44
<br> 75/7
<br> 5
<br> 4
<br> 13
<br> 3
<br> 1015
<br> 10/2
<br> 11/2
<br> 11/3
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18/1
<br> 18/2
<br> 19/1
<br> 19/2
<br> 19/3
<br> 20/1
<br> 20/2
<br> 21
<br> 22
<br> 23/1
<br> 23/2
<br> 23/3
<br> 24
<br> 25
<br> 26
<br> 27
<br> 28
<br> 29
<br> 31
<br> 56/1
<br> 58
<br> 59
<br> 60
<br> 61
<br> 62
<br> 63
<br> 64/1
<br> 64/2
<br> 64/3
<br> 66
<br> 67/1
<br> 67/2
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 72
<br> 75/1
<br> 75/2
<br> 75/5
<br> 75/6
<br> 75/9
<br> 75/10
<br> 99/1
<br> 99/2
<br> 100
<br> 101
<br> 104
<br> 105
<br> 106/1
<br> 106/2
<br> 108/1
<br> 108/2
<br> 109
<br> 110
<br> 111
<br> 112
<br> 113
<br> 115
<br> 117
<br> 118
<br> 119
<br> 121
<br> 122
<br> 123
<br> 125
<br> 128
<br> 158
<br> 159
<br> 160
<br> 161
<br> 162
<br> 163
<br> 167
<br> 168
<br> 169
<br> 170
<br> 171
<br> 172
<br> 173
<br> 174
<br> 175
<br> 176
<br> 177
<br> 178/1
<br> 179
<br> 180
<br> 181
<br> 182
<br> 183
<br> 185
<br> 186
<br> 232
<br> 233
<br> 234
<br> 235
<br> 239
<br> 240
<br> 241
<br> 245
<br> 250
<br> 251
<br> 252
<br> 262
<br> 1
<br> 2/2
<br> 6/1
<br> 6/3
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 8/3
<br> 8/4
<br> 8/5
<br> 11/1
<br> 11/2
<br> 11/3
<br> 13/2
<br> 47/4
<br> 47/5
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 51
<br> 53/1
<br> 53/2
<br> 53/3
<br> 53/4
<br> 53/5
<br> 53/6
<br> 53/7
<br> 53/8
<br> 56/1
<br> 57
<br> 58
<br> 66
<br> 69/1
<br> 71/1
<br> 71/3
<br> 73
<br> 1
<br> 2
<br> 3/1
<br> 3/2
<br> 6/1
<br> 6/2
<br> 7/1
<br> 7/2
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 9/1
<br> 9/2
<br> 10/1
<br> 32/1
<br> 32/2
<br> 32/3
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 34
<br> 36/1
<br> 36/2
<br> 37
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 75/11
<br> 75/12
<br> 75/13
<br> 75/15
<br> 77
<br> 78
<br> 79
<br> 80/1
<br> 81
<br> 82
<br> 83
<br> 84
<br> 85
<br> 86
<br> 87
<br> 88
<br> 90
<br> 92
<br> 93/1
<br> 93/2
<br> 94
<br> 95
<br> 96
<br> 97
<br> 98
<br> 129
<br> 130
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 134
<br> 135/1
<br> ...
Opatření obecné povahy 1/2021 (674.5 kB)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> ZMĚNA Č.2 ÚP HVOŽĎANY
<br>
<br>
Pare číslo: 1
v katastrálním území Hvožďany,Vacíkov
<br>
<br>
<br>
<br> SPRÁVNÍ ORGÁN
<br>
<br> Obec Hvožďany
Čp.80
262 44 Hvožďany
IČ / DIČ: 00242292 / CZ 00242292
O vydání rozhodlo zastupitelstvo obce
dne 24.11.2021,usnesení č <.>
nabytí účinnosti dne 9.12.2021
<br> Starostka obce: Markéta Balková……………………………………………….……….<.> otisk úředního razítka
<br> Pořizovatel
Obecní úřad Hvožďany
Obec Hvožďany
Čp.80
262 44 Hvožďany
<br> Oprávněná úřední osoba
dle uzavřené smlouvy s obcí: Ing.Miroslav Sládek………………………………….<.>.<.>.otisk úředního razítka
<br> Zpracovatel
Projektový ateliér AD s.r.o <.>
Husova 4
370 01 České Budějovice
IČ/ DIČ: 25194771 / CZ 25194771
<br> Projektant: Ing.arch.Jaroslav Daněk……………………………………….…….<.>.<.>.razítko autorizované osob
<br>
<br>
<br>
OBSAH
<br> I.VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> II.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOŽĎANY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> a) postup pořízení a zpracování změny územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> c) soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Veřejná vyhláška (316.46 kB)
Obecní úřad Hvožďany
<br> Hvožďany č.80,262 44 Hvožďany
tel.318 696 227 IČ 002 42 292
<br> www.hvozdany.cz obec@hvozdany.cz
<br> Zveřejněno dne: 25.listopadu 2021
<br> Sejmuto dne: 10.prosince 2021
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o vydání změny č.2 územního plánu
<br> Hvožďany
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Hvožďany příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“),za použití
<br> §§ 55a 55b stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
<br> analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláno-
<br> vací činnosti,ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb.a § 171 a následujících zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,o správním řízení,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> vydává
<br> změnu č.2 územního plánu
<br> Hvožďany
<br>
na základě usnesení č.08/2021/09 zastupitelstva obce Hvožďany ze dne 24.listopadu 2021
<br> formou opatření obecné povahy č.1/2021 <.>
<br> Do opatření obecné povahy (dále jen OOP) č.1/2021,textové a grafické části je možno
<br> nahlédnout na Obecním úřadu Hvožďany – 318 696 227.Textová a grafická část OOP je
<br> zveřejněna na adrese obce
<br> www.hvozdany.cz
<br> OOP musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br> Upozornění:
<br> Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 správního řádu) <.>
<br>
Příloha: OOP č.1/2021
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Hvožďany
<br>
<br>
<br>
<br> Obdrží:
Obec Hvožďany
<br> Nadřízený orgán:
Krajský úřad Středočeského kraje,odbor ÚP a SŘ,IDDS: keebyyf
<br> Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí,IDDS: 9gsaax4,odbor výkonu státní správy I
Ministerstvo dopravy,odbor strategie,odd.ÚP,nábř.L.Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,IDDS: bxtaaw4,sekce nerost.surovin,energetiky a
hutnictví,Na Františku 32,110 15 Praha
Ministerstvo obrany,Tychonova...

Načteno

edesky.cz/d/5023045

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz