« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh rozpočtu - Fond financování obnovy vodovodů na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu - Fond financování obnovy vodovodů na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Krhanice na rok 2022
Fond financování obnovy vodovodů
<br> obcí Krhanice a Prosečnice
PRlJMY
<br> VYDAJE
<br> C KRHAn*ICL- <,>
257 42 Krlianice 46
<br> IČo:00z3?.oz: <,>
<br> obce Krhanice
<br> Vyvěšeno úřední deska: 2 5
-11- 2021 ncNi ÚŘen
<br> 42 KRHANICE č'p' 4ó
tcl: St7 '702 lll
<br> -)
<br> Sejmuto úřednídeska:
<br> Elektronická deska www.obeckrhanice.cz,sekce Úreoni deska,podsekce Dokumenty dle 250 Sb <.>
<br> Vyvěšeno: 25-11-2021 ECN Í ÚŘeo
č.p.46
<br> šek'Mgr
<br> Paragraf Položka CELKEM
<br> 6330 4134 převody z rozpočtových účtů (účet Fondu) 163,04
Převody vIastním fondům v rozpočtech územni
úrovně í63'04
<br> Paragraf Po!ožka Název CELKEM
<br> VYDAJE TRIDY
6 <.>
<br> KAPtTÁLovÉ
yýoale
<br> VYDAJE
rŘloy s -
aĚŽNÉ
vÝonle
<br> 6330 5349
ostatní převody vlastním fondům (ze ZBU
na účet Fondu)
<br> 0,00 163,04
<br> 6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně í63'04 0,00 í63'04
<br> Paragraf Položka Název CELKEM
<br> VYDAJE TRIDY
6-
<br> KAPlTÁLovÉ
výoale
<br> VYDAJE
TŘ|DY 5 -
eĚŽNÉ
výoale
<br> 2310 5169 Nákup ostatních sluŽeb - FoND 0.00 10.00
2310 5171 opravv a udrŽování- FoND 0.00 6'r,54
2310 6121 Budow.halv.stavbv - FOND 91,50 0,00
2310 Pitná voda 163.04 91.50 71,54
<br> Sejmuto
<,> a-
<br> 2l

Načteno

edesky.cz/d/5023036


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz