« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2025
Návrh st ednědobého vyhledu rozpočtu v tis.Kč
organizace: Mate ská škola Krhanice,okres Benešov,IČ : 75033445
<br> Zpracov ala: XXXXX XXXXXXXXX,ed itelka školky
<br> Dne: Zt-XX-XXXX
<br> VIU ě,Í 2rJ0 : 25 _11- 2021 EcN
Í u Řlo-
<br> 2 KRHANlcE č'p' 4Ó
<,> toV7 f 1U/--0B
<br> zs1 4
<br> 1 <.>
<br> Rok 2025
<br> Dopl kov
á činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Hlavní
činnost
<br> 4029
510
<br> 3459
60
<br> 4029
<br> 0
<br> Rok 2024
<br> Dop! ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Hlavní
činnost
<br> 4029
510
<br> 3459
60
<br> 4029
<br> 0
<br> Rok 2023
<br> Dopl ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Hlavní
činnost
<br> 4029
510
<br> 3459
<br> 60
<br> 4029
o
<br> Rok 2022
<br> Dop! ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Hlavní
činnost
<br> 4028,05
<br> 508,85
3459
60,2
<br> 4028,O5
<br> 0
<br> Rok 2021
<br> Dop! ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Hlavní
činnost
<br> 3944,O5
<br> 424,85
3459
<br> 60,2
<br> 3944,05
<br> 0
<br> V' nosy celkem v tis.Kč
p íspěvek z izovatele
p íspěvek kraje na mzdové náklady
ostatní zdroje a vri nosy
<br> Náklady celkem v tis.Kč
<br> Vysledek hospodo ení

Načteno

edesky.cz/d/5023031


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz