« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh rozpočtu 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 v tisících Kč
Organizace: Mate ská škola Krhanice,okres Benešov,Ič : 75033445
<br> Zpracov ala: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Dne:
Z{_XX-XXXX
<br> CNÍ UŘlo
KRHANlCE č'p' 464Z
<br> P edpoklticlan vj,še plnění r.202I
(posIední upraven rozpočet)
<br> Dopl ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> o
<br> Hlavní činnost
<br> 3735,05
<br> 424,85
<br> 3250
<br> 60,2
<br> 3735,05
<br> r20
92
<br> 33
<br> 7
<br> 5
<br> 1.44
<br> 3251_,2
<br> 4,2
<br> 5,65
<br> 79
<br> o
<br> Schvdlenjl rozpočet r.202l
<br> Dopl ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> o
<br> Hlavní činnost
<br> 3675,05
<br> 364,85
<br> 3250
<br> 60,2
<br> 3675,05
<br> I20
92
<br> 33
<br> 7
<br> 5
<br> 1.44
<br> 325r,2
<br> 4,2
<br> 5,65
<br> 19
<br> 0
<br> R.2022
<br> Dopl ková
činnost
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> o
<br> Hlavní činnost
<br> 4028,05
<br> 508,85
<br> 3459
<br> 60,2
<br> 4028,05
<br> r20
1.40
<br> 96
<br> 2
<br> 5
<br> 165
<br> 3460,2
<br> 4,2
<br> 5,65
<br> 30
<br> o
<br> V nosy celkem v tis.Kč
p íspěvek z izovatele - provoznÍ
<br> p íspěvek kraje na mzdové náklady
<br> ostatní zdroje a vtinosy
<br> Náklady celkem v tis.Kč
<br> 501 : Spot eba materiálu
<br> 502 : Spot eba energie
<br> 511" : opravy a udržování
<br> 512: cestovné
<br> 513 : Náklady na reprezentaci
<br> 518 : ostatní služby
<br> 52x : Mzdové náklady a související náklady
<br> 549 : ostatní náklady z činnosti
<br> 551 : odpisy dlouhodobého majetku
<br> 558:NákladyzDDHM
<br> V sledekhospoda ení
<br> yt|Lté(e/.o,?5 -11_ 2021 tcl: 317 102 l2l,p7 /zu70

Načteno

edesky.cz/d/5023030


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz