« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2025
Návrh st ednědobého v hledu rozpočtu v tis.Kč
organiza cez Základní škola Krhanice,okres Benešov,Ič : 75033453
<br> Dotace Nákup tabttlí s interaktivnítn s),stémem do kmenow,ch ttČeben
<br> 595 979'00 Kč
<br> 595 979.00 Kč
<br> P íiem dotace v r.2022
Vratka návratné finanční v pomoci
zÍizovateli v r.2022
<br> Zpracovala: Mgr.Bc.Věra Ráblová,editelka ško|y
<br> Dne: ?L -11'2071
<br> o CN Í uŘeo
2 KRHANICE č'p-
tcl: 3l? 702 lll
<br> 46
<br> llUZ,ra,vo ' ?5 -11- 2021 oejŽUIo <.>
<br> Rok 2025
<br> Dopl kov
á činnost
<br> 100
<br> 0
<br> 0
<br> 100
<br> 93
<br> 7
<br> Hlavní
činnost
<br> 19973
<br> 2800
1,6273
<br> 900
<br> 79973
<br> 0
<br> 2024
<br> Dopl ková
činnost
<br> 100
<br> 0
<br> 0
<br> 100
<br> 93
<br> 7
<br> Hlavní
činnost
<br> 19973
2800
1,6273
<br> 900
<br> L9973
<br> 0
<br> 2023
<br> Dopl ková
činnost
<br> 100
<br> 0
<br> 0
<br> 100
<br> 93
<br> 7
<br> Hlavní
činnost
<br> 19973
2800
1.6273
<br> 900
<br> 19973
<br> 0
<br> 2022
<br> Dopl ková
činnost
<br> rz7
0
<br> 0
<br> L2I
115,5
<br> 5,5
<br> Hlavní
činnost
<br> L9961,76
2756,76
<br> 1.6273
<br> 932
L996L,76
<br> 0
<br> 202L
<br> Dopl ková
činnost
<br> L40
0
<br> 0
<br> 1.40
<br> 133
<br> 7
<br> HIavní
činnost
<br> 19767,76
2572,76
1.6273
<br> 922
19767,76
<br> 0
<br> V nosY celkem v tis.Kč
p íspěvek z izovatele
p íspěvek kraie na mzdové náklady
ostatní zdroje a v nosy
Nákladv celkem v tis.Kč
<br> Vvsledek hospodo ení

Načteno

edesky.cz/d/5023029


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz