« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Návrh rozpočtu 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 v tisících Kč
Organizac e: Základní škola Krhanice,okres Benešovo Ič : 75033453
<br> Dotace Nákup tabulí s interaktivním systémem do kmenolrych učeben
<br> 595 979'00 Kč
<br> 595 979'00 Kč
<br> očekávan p íjem dotace v r.2022
Vratka návratné finanční v;ipomoci
ziizovateli v r.2022
<br> Zoracovala: Msr.Bc.Věra Ráblová
<br> on <.>,2 l,_1í- 2021
ECNÍ UŘao
<br> 42 KRHAN tCE č.p.46
tcl: 317 70
<br> P edpoklddand v,še plnění r.202I
(p o s l e dn í up rav e nil ro zp o č et)
<br> Dopl ková
činnost
<br> L40
<br> 0
<br> 0
<br> 1.40
<br> 133
<br> 133
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 7
<br> Hlavní činnost
<br> 19767,76
<br> 2572,76
<br> 1.6273
<br> 922
<br> L9767,76
<br> T223,7
<br> 915
<br> 21.8
<br> 5,5
<br> 28
<br> 633
<br> 1.6285
<br> 24
<br> L40,1_6
<br> 296
<br> 0
<br> Schválen,rozpočet r.202l
<br> Dopl ková
činnost
<br> L40
<br> 0
<br> 0
<br> 140
<br> 133
<br> 133
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 7
<br> Hlavní činnost
<br> L2577,76
<br> 245r,76
9304
<br> 822
<br> L2577,76
<br> L123,1
<br> 915
<br> 21.8
<br> 5,5
<br> 28
<br> 633
<br> 9316
<br> 24
<br> I3I,76
784
<br> 0
<br> R.2022
<br> Dopl ková
činnost
<br> L2L
0
<br> 0
<br> 1,21
<br> 115,5
<br> 54
<br> 18
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 43,5
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 515
<br> Hlavní činnost
<br> L9961,76
<br> 2756,76
<br> 76273
<br> 932
<br> L9961,76
<br> 1242,42
<br> 989
<br> 368
<br> 7,5
<br> 28
<br> 673
<br> 16285
<br> 27
<br> 151,84
<br> 190
<br> 0
<br> V nosy celkem v tis.Kč
p íspěvek z izovatele - provozní
<br> p íspěvek kraje na mzdové náklady
<br> cstatní zdroje a vlinosy
<br> Náklady celkem v tis.Kč
<br> 501 : Spot eba materiálu
<br> 502: Spot eba energie
<br> 511:opravyaudrŽování
<br> 512 : cestovné
<br> 513 : Náklady na reprezentaci
<br> 518 : ostatní služby
<br> 52x ; Mzdové náklady a související náklady
<br> 549 : ostatní náklady z činnosti
<br> 551 : odpisy dlouhodobého majetku
<br> 558:NákladyzDDHM
<br> V...

Načteno

edesky.cz/d/5023028


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz