« Najít podobné dokumenty

Obec Ostřetín - Návrh rozpočtu DSOH na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostřetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

43Návrh rozpočtu DSOH na rok 2022.doc (130.5 kB)
D o b r o v o l n ý s v a z e k
<br> o b c í H o l i c k a
<br> Holubova 1,534 14 Holice IČO: 709 63 355
<br>
ROZPOČET NA ROK 2022
NÁVRH
Příjmy a výdaje rozpočtu svazku obcí vymezuje zákon č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších novel <.>
<br> Rozpočet DSOH na rok 2022 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.Novou strukturu sestavení rozpočtu ukládá zákon č.23/2017 Sb <.>
Příjmy
Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou členské příspěvky od obcí ve výši 20,00 Kč na občana mikroregionu.Členské – partnerské příspěvky pro MAS Holicko ve výši 10,00 Kč na občana mikroregionu,jsou následně MAS Holicko přeposlány <.>
Je rozpočtován transfer z Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje na realizaci akcí vč.podílu vlastních zdrojů obcí na dotaci <.>
V případě získání dalších transferů a dotací z Pardubického kraje a ze státního rozpočtu bude rozpočet v průběhu roku 2022 upraven <.>
Výdaje
<br> Výdaje provozního charakteru jsou výdaje za manažerské služby,účetní služby,služby za užívání programů na účetnictví a evidenci majetku,auditorské služby,provoz webových stránek,poradenství sběrných dvorů (firma Píša),občerstvení na výroční členské schůzi,zhotovení kalendáře mikroregionu a příspěvek na turnaj ve florbale žáků základních škol.Předpokládá se uskutečnit výjezdní pracovní seminář <.>
Zároveň je rozpočtován výdaj na realizaci akcí z dotace Pardubického kraje z programu obnovy venkova včetně podílu vlastních zdrojů obcí na dotaci (30 %) <.>
<br> V roce 2020 a 2021 tato dotace nebyla,proto se přesouvá financování výdajů obcí Dobříkov,Dolní Ředice,Chvojenec a Veliny do roku 2022 <.>
<br> Výdaj na investice je určen na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť (příspěvky obcí z let minulých) <.>
<br> Ostatní a mimořádné požadavky,které se v průběhu roku 2022 vyskytnou,budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2021 nebo mimořádnými příspěvky ob...

Načteno

edesky.cz/d/5022980

Meta

Stavební informace   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostřetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz