« Najít podobné dokumenty

Obec Vyskytná nad Jihlavou - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 15.11.2021.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyskytná nad Jihlavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 15.11.2021..pdf [1,16 MB]
Zápis č.2021/7.ZO
ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou
<br> dne 15.11.2021
<br> _________________________________________________________________________
21/7.1 Zahájení,prezence
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,Jiří
Čermák,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX
Omluveni: XXXXX XXXXXX,Tomáš Trněný-pozdní příchod,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,Petr
Kejík,XXXXXXXXX XXXXXXXX,Vojtěch Šmergl
Neomluveni: nikdo
Prezenční listina je přílohou zápisu <.>
Hosté: M.Kubát
<br> Paní starostka jako předsedající zahájila jednání v 18:26 hodin,konstatovala,že
zastupitelstvo je usnášeníschopné,přítomno je 8 zastupitelů,7 zastupitelů se omluvilo <.>
<br> 21/7.2 Jmenování zapisovatele
Usnesení číslo 2021/7.2 ZO: zapisovatelem je určen XXXX XXXXXXXXXXXXXX
<br> XX/X.X Volba ověřovatelů zápisu
Rozprava: předsedající informovala zastupitele,že zákon 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení) umožňuje navržení a zvolení ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva i z řad
přítomných hostů.Vyzvala přítomné hosty k možnosti ověření zápisu.Z hostů se na ověření
zápisu nikdo nepřihlásil.Na ověřovatele zápisu přijali návrh od předsedající zastupitelé
XXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXX <.>
Usnesení číslo XXXX/X.X.ZO: Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Václava Vacka a
Jiřího Čermáka <.>
Pro usnesení hlasovali: XXXX XXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Vlastimil
Řežábek,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Proti hlasovali: nikdo
Zdrželi se: nikdo
<br> Usnesení bylo přijato <.>
<br> 21/7.4 Schválení a doplnění programu
Rozprava: předsedající informovala zastupitele o programu zasedání a požádala zastupitele
o návrhy na doplnění programu.Sama navrhla doplnit bod – Informace obecního úřadu <.>
Program jednání je následující:
1) Zahájení
2) Jmenování zapisovatele
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Schválení a doplnění programu
5) Zpráva z jednání Rad obce dne 30.8.2021,9.9.2021,23.9.2021,12.10.2021 a 4.11.2021...

Načteno

edesky.cz/d/5022968

Meta

Volby   Prodej   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vyskytná nad Jihlavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz