« Najít podobné dokumenty

Obec Březnice - Usnesení zastupitelstva obce č. 18 ze dne 24.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 18 ZO - 24.11.2021
USNESENÍ č.18 zastupitelstva obce Březnice - z řádného zasedání dne 24.11.2021
<br> Zastupitelstvo obce schvaluie: 01-18-21 Program zastupitelstva obce dne 24.11.2021 02— 18-21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Březnice 2021 - 2024 dle přílohy
<br> 03-18-21 Uzavření Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na profinancování akce „Zvýšení kapacity MS Březnice“ s obcí Hrobice * dle přílohy
<br> 04-18-21 Změnu č.3 rozpočtu obce Březnice na rok 2021 * dle přílohy 05—18-20 Rozpočtové provizorium obce Březnice na rok 2022 dle přílohy
<br> 07-18-21 Uzavření kupní smlouvy s Radkem Novákem,Březnice 357,760 01 Zlín na prodej pozemku p.č.1018/3 v k.ú.Březnice u Zlína (jiná plocha,ostatní plocha) o výměře 38 m2.Kupní cena 30,- Kč/m2.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující <.>
<br> 08-18-21 Uzavření kupní smlouvy s Eliškou Holou,Březnice 24,760 01 Zlín na prodej pozemku p.č.112/2 v k.ú.Březnice u Zlína (ostatní plocha) o výměře 81 m2.Kupní cena 30,- Kč/m2.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující <.>
<br> 09-18-21 Uzavření kupní smlouvy se Šárkou Machovou,Březnice 302,760 01 Zlín na prodej pozemku p.č.45/4 v k.ú.Březnice u Zlína (ostatní plocha,jiná plocha) o výměře 115 m2.Kupní cena 30,— Kč/m2.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.Pozemek vzniklý na základě geometrického plánu vypracovaného Michaelem Solařem,Lhota pod č.1932-033/2021
<br> 10-18-21 Uzavření kupní smlouvy s Lenkou Hájkovou,Březnice 74,760 01 Zlín na prodej pozemku p.č.835/2 v k.ú.Březnice u Zlína (ostatní plocha,jiná plocha) o výměře 77 m2.Kupní cena 30,- Kč/m2.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
<br> 11-18-21 Záměr obce — prodej pozemku p.č.1893/2 a vyvěšení záměru obce na úřední desce.Pozemek oddělen geometrickým plánem č.1923—79/2021 vyhotoveným společností Geotrop,spol.s r.o <.>,Zlín — nová parcela č.1893/2 má výměru 115 m2
<br> 12-18-21 Záměr obce — darování pozemku p.č.928 vk.ú.Březnice u Zlína (ostatní komunikace,jiná plocha) o výměře 90 m2 - a vyvěšení záměru ...

Načteno

edesky.cz/d/5022896

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz