« Najít podobné dokumenty

Obec Lomnice - Mikroregion Zpráva o výsledku přezkoumání hops. za 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lomnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mikroregion Zpráva o výsledku přezkoumání hops. za 2020
Č.j.: KK/1929/FI/20-10
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sokolov- východ
<br> IČO: 70948755 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 08.12.2020 (dílčí přezkoumánz) - 01.02.2021 (konečné přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 28.05.2020 vsouladu sustanovením 553 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 09.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2020/067/P dne 22.6.2020 vč.dodatku č.1 ze dne 29.1.2021 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Zástupci územního celku: - XXXXXX XXXXXXXX - předseda svazku - XXXXX XXXXXXX - pověřená předsedou svazku
<br> - XXXXX XXXXXX - pověřená předsedou svazku
<br> Č.j <.>
<br> : KK/l929/FI/20-10
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> a) při dílčím přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolor:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> b) při konečném přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
...

Načteno

edesky.cz/d/5022887

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lomnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz