« Najít podobné dokumenty

Obec Malonty - Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malonty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV návrh opatření obecné povahy[1].pdf [4,57 MB]
j Městský úřad Kaplice „%m
<br> Š iii—.Odbor dopravy a silničního hospodářství H©\ Linecká 391,CZ — 382 41 Kaplice,tel.: 380 303 106,fax: 380 303 108
<br> lfř _ www.mestokaplice.cz,identifikátor DS: b3ib5e9,jana.pojslova©mestokaplice.cz Kaphce
<br> V Kaplici 24.11.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX Obec Malonty „ „,Malonty č.p.27 Cj: MeUK/31686/2021 382 91 Malonty
<br> Spisová značka: SZ-29676/2021-OSH/Poj
<br> |lllllllllllllllllllllllllllllll|l|||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKASSO3364551
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Kaplice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "silniční správní úřad") příslušný podle 5 124 odst.6 a v souladu s 577 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),v souladu s š 46 odst.1 č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „správní řád") vede řízení z moci úřední o návrhu opatření obecné povahy,který podalo dne 3.11.2021
<br> Obec Malonty,IČO 00245992,Malonty č.p.27,382 91 Malonty
<br> (dále jen navrhovatel),vsouladu s š 42 zákona správního řádu,dle 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a v souladu s 9 171 až 174 správního řádu ve věci:
<br> návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>.dotčená komunikace: |||/1585,na pozemku par.č.1116/1 k.ú.Bělá u Malont.místo: osada Bělá,obec Malonty.důvod: posunutí stávajícího dopravního značení označení osady před hranici pozemku par.č.1111/1 k.Ú.Bělá u Malont,SZD č.|Z4a,č.lZle.navrhované dopravní značení: dle situačního nákresu a v souladu s 5 172 odst.1,4 a 5 správního řádu vyzývá
<br> dotčené i jiné osoby a vlastníky nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky u ...

Načteno

edesky.cz/d/5022873

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malonty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz