« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlnice - Veřejná vyhláška - OOP.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE
<br> Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče —
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: 1372712021/Mai ze DNE: 25.10.2021 č.J.: 9403412021NaZu SPIS.zn.: SUF-27012021 VYŘIZUJE ! ÚTVAR: lng.Zuzana Válková ! SÚP TELEFON: 556 879 689; 735 614 205 E-MAlL: zuzana.va|kova©koprivnice.cz DATUM: 24.11.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kopřivnice,odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče,příslušný podle š 124 odst.6 a % 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti města Příbor,IČ 00298328,zastoupeného Městským úřadem Příbor,odborem investic,rozvoje a správy majetku,náměstí Sigmunda Freuda 19,742 58 Příbor (dále též „Žadatel“) ze dne 25.10.2021,vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát,XXXXXXXXXX XXXXX X,XXX XX Nový Jičín čj.KRPT—XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne 16.11.2021 a v souladu s š 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikací na pozemcích parc.č.223 vk.ú.Prchalov a parc.č.1546 v k.ú.Sedlnice z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu,v termínu:
<br> 25.1 1.2021 — 25.11.2022 <.>
<br> Pro umístění dopravního značení na dotčené místní komunikaci se stanoví tyto podmínky:
<br> 1.Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiloženého odsouhlaseného výkresu » 1 list formátu A4.Přechodné dopravní značení A7a „Nerovnost vozovky“ bude doplněno o dodatkovou tabulku E4 „Délka úseku“ svymezením skutečné délky úseku s nerovným povrchem vozovky <.>
<br> 2.Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1,zákona osilničním provozu,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a ...

Načteno

edesky.cz/d/5022855

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz