« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlnice - rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace.pdf
OBECNÍ ÚŘAD SEDLNICE
<br> Sedlnice 109,742 56
<br> Váš dopis „„ Plynstav,s.r.o <.>
<br> Zedne: 24112021 BeskydskaGG 741 01 Nový Jičín
<br> Čj.: 1306/2021/Roz
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: stavebni©sedlnice.cz
<br> Datum: XX.11.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Povolení zvláštního užívání komunikace
<br> Výroková část: Dne 24.11.2021 podala společnost PLYNSTAV,s.r.o <.>,IČ: 46581774,se sídlem Beskydská 66,741 01 Nový Jičín (dále jen „žádáte/“),žádost o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu staveb inženýrských siti - „
<br> Vodovodní a plynovodní přípojka pro parc.č.659/2“ v silničním pozemku: (místní komunikace lll.třídy pasportní č.17c) v Sedlnici (dále jen „zvláštní užívání komunikace“)
<br> Obecní úřad Sedlnice,jako silniční Správní úřad příslušný podle š 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemnich komunikacích,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „ZP/(“),posoudil a přezkoumal záměr v souladu s š 25 odst.6 písm.d) ZPK a g 40 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí ZPK,ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 500/2004 Sb.v platném znění (dále jen správní řád).Na základě toho přezkoumání,podle 5 25 odst.1 a 2 ZPK a 5 40 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí ZPK,ve znění pozdějších předpisů:
<br> povoluje zvláštní užívání komunikace III.třídy pasportní č.17c v Sedlnici,pozemek parc.č.656/7,k.ú.Sedlnice pro umístění inženýrských sítí „ Vodovodní a plynovodní přípojka pro parc.č.659/2 “
<br> Popis stavby:
<br> Jedná se o uložení potrubí výkupem v silničního pozemku parc.č.656/7 v Sedlnici.Plynovodni potrubí bude ukončeno vpilíň HUP na pozemku parc.č.659/2.Vodovodní potrubí bude ukončeno vrodinněm domě.Při pokládce dojde ke křížení se stávající kanalizací./ako zásypový materiál bude použito kamenivo s dostatečným
<br> zhutněním.Nový ASB kryt bude proveden s rozšířením o 0,5m na každou stranu výkopu.Zbylé částí pozemků mimo těleso komunikace budou opětovně osety travním semenem <.>
<br> Označení účastníků řízení podle š 27 odst....

Načteno

edesky.cz/d/5022854

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz