« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Svatoňovice - Výkaz FIN 2 - 12 M 102021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Svatoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105,Malé Svatoňovice,542 34
<br> Za období: 10/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.10.2021
<br> Datum sestavení: 19.11.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 740 000,00 2 740 000,00 3 263 747,42Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 119,11
<br> 1112 75 000,00 75 000,00 154 521,10Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 206,03
<br> 1113 470 000,00 470 000,00 538 978,66Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 114,68
<br> 1121 2 920 000,00 2 920 000,00 4 482 246,09Daň z příjmů právnických osob 153,50
<br> 1122 400 000,00 961 020,00 961 020,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 9 910 000,00 9 910 000,00 9 569 492,58Daň z přidané hodnoty 96,56
<br> 1334 0,00 0,00 1 338,30Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1340 700 000,00 700 000,00 770 140,68Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 110,02
<br> 1341 45 000,00 45 000,00 45 967,00Poplatek ze psů 102,15
<br> 1342 10 000,00 10 000,00 9 590,00Poplatek z pobytu 95,90
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 850,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 85,00
<br> 1344 4 000,00 4 000,00 277,00Poplatek ze vstupného 6,93
<br> 1361 25 000,00 25 000,00 22 900,00Správní poplatky 91,60
<br> 1381 80 000,00 94 161,18 135 802,86Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 144,22
<br> 1511 600 000,00 600 000,00 552 626,59Daň z nemovitých věcí 92,10
<br> 4111 0,00 357 914,08 372 046,25Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 103,95
<br> 4112 472 800,00 472 800,00 394 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.do...

Načteno

edesky.cz/d/5022843

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Svatoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz