« Najít podobné dokumenty

Obec Chlumčany a místní část Vlčí - Návrh rozpočtu UK 2022 (vyvěšeno od 25.11.do 13.12.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlumčany a místní část Vlčí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu UK 2022 (vyvěšeno od 25.11.do 13.12.2021)
Ing.XXX XXXXXXXX
<br> hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: XX.XX.2021 Spisová značka: Číslo jednací: KUUKI15652712021 UID: kuukescd37df7 Vyřizuje/linka: lng.Bianka AndresováIBBQ E»maif: QHÚFEŠOVĚJLĚÉĚEQÉĚGĚE;ŠĚZ
<br> Počet listů/příloh: 111
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
<br> Vážená paní starostka,vážený pane primátora/starosto <,>
<br> vpřiloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022,který byl sestaven v souladu se zákonem č.1292000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s š 11,odst.3,zákona č.2502000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 27.listopadu do 13.prosince 2021,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje <.>
<br> _ <,>
<br> Vpříloze je současně uvedena nejzazs: lhůta (doporučuji 6.prosinec 2021) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 tak,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 13.prosince 2021 <.>
<br> Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:!íwww kr—usteckv„ozivismolzobraz dok.ssp?id orq =450018&id ktq=33394&01=92706
<br> S pozdravem "\ „\
<br> “.\ !.<.> \ \\ \ “iw
<br> Příloha
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 Dohmmiepodwmvšmwkv'lmdpm Podnpmgicr ing.Pavia Šimilmvá Organizace.DJ Sámové č.cert.: 11'"2338 Vydavatel cert.: ICA Qualified 2 CAJRSA 031016 Danun a čas 251 l.!OZl 115311
<br> Ústecký kraj,Veiká Hradební 3115048,400 02 Ústí nad Labem Dům
<br> Tel.: +420 475 657 111 Uri: ww.kr-ustecky.cz IČ: ?0892156 Bankovní spoj Míst“
<br> Fax: +420 475 200 245 E—mail: urad©kr—ustecky.cz DIČ: (270892156 č.ú.8527333910800
<br> VL/ stran 11 <.>,„w,__ „3 <.>,(tuhá—šly: tumčacy j/T/l/CÚ A“ WU - 323.4...

Načteno

edesky.cz/d/5022815

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlumčany a místní část Vlčí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz