« Najít podobné dokumenty

Obec Dalovice - Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Sdružení Krušné hory - západ
<br> Klínovecká 1407,363 01 Ostrov,IČ 49754866
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> PŘÍJMY
<br> Položka Paragraf Text 2021 2022
<br> 4121 0 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 358 300,00 350 900,00
<br> 4122 0 Neinvestiční prijaté transfery od krajů 392 124,00 0,00
<br> 2111 3900 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 100 000,00
<br> 2141 6310 Příjmy z úroků - bankovní účet 200,00 200,00
<br> Příjmy celkem 950 624,00 451 100,00
<br> VÝDAJE
<br> Položka Paragraf Text 2021 2022
<br> 3900 Ost.činn.související se služb.pro obyv 1 118 324,00 808 200,00
<br> 5163 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 2 500,00 2 500,00
<br> 5163 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 300,00 2 300,00
<br> Výdaje celkem 1 123 124,00 813 000,00
<br> Položka Paragraf Text 2021 2022
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na účtech -172 500,00 -361 900,00
<br> Rozpočet je předkládán na základě § 84 odst.2 písm.c) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),dále pak § 39
<br> zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů ve znění zák.č.477/2008 Sb.v platném znění <,>
<br> který koresponduje se zněním zákona č.218/2000 Sb <.>
<br> Ve sloupci 2021 jsou informace o očekávaném plnění rozpočtu <.>
<br> Schválený rozpočet na rok 2021 je k dispozici na https://www.skhz.cz/a2021/
<br> Současně byla provedena předběžná finanční řídící kontrola dle zák.c.320/2001 Sb.příkazcem operace - předsedkyní SKHZ <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí SKHZ uplatnit písemně ve lhůtě do 13.12.2021 na adrese
<br> sídla sdružení Klínovecká 1407,363 01 Ostrov,na e-mailové adrese krusnehory@volny.cz nebo ústně při projednání
<br> rozpočtu na zasedání VH VSOZČ dne 14.12.2021 od 10:00 hod.v Perninku (komunitní centrum Krušnohorka) <.>
<br> Zveřejněno na ww.skhz.cz
<br> od: 26.listopadu 2021 do: 15.prosince 2021
<br> Na úřední desce obce/ města ………………………… <.>
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto: Razítko,podpis
<br> FINANCOVÁNÍ

Načteno

edesky.cz/d/5022813


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz