« Najít podobné dokumenty

Obec Bašť - Informace o možnosti dluhové amnestie - Milostivé léto

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bašť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MILOSTIVÉ LÉTO.docx [0,02 MB]
MILOSTIVÉ LÉTO
CO JE MILOSTIVÉ LÉTO A JEHO VÝHODY
Na základě právní úpravy tzv.milostivého léta se fyzickým osobám,které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem <.>
Právní úprava tzv.milostivého léta nabyde účinnosti dnem 28.října 2021.Od tohoto data poběží tříměsíční lhůta,během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce,které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty).Pokud tak povinný (dlužník) učiní,bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu,v němž nebyly dosud uspokojeny.Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28.ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce,exekuce mu poběží dál <.>
Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost,jak se rychle zbavit svých dluhů.Zejména v případech,kdy exekuce probíhá již delší dobu,může povinným (dlužníkům) využití tzv.milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos,neboť se povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství <.>
POZOR: Netýká se případů,kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud,nebo jiná organizační složka státu,jako správce daně,tzn.daňovou exekucí.U těchto exekucí nelze „milostivé léto“ využít <.>
NA JAKÉ POHLEDÁVKY LZE VYUŽÍT
Na jaké pohledávky lze využít – na pohledávky splňující všechny níže uvedené podmínky:
· dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem <,>
· povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a
· oprávněným (věřitelem) je Česká republika,územní samosprávný celek,zdravotní pojišťovna,Český rozhlas nebo Česká televize, a další subjekty uvedené v části druhé čl.IV bodu 25 zákona č.286/2021 Sb <.>
Nelze využít na peněžité tresty neb...

Načteno

edesky.cz/d/5022812

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bašť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz