« Najít podobné dokumenty

Obec Říčany - Záměr prodat pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-ZAMER_PRODEJE_POZEMKU-SLUNNA.pdf
Obec Říčany
nám.Osvobození 340
664 82 Říčany
<br> Tel.: 724 303 746 | E-mail: starosta@ricanyubrna.cz | www.ricanyubrna.cz | IČ: 00282537 | DIČ: CZ00282537
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁMĚR PRODAT POZEMKY
<br>
<br> Obec Říčany zveřejňuje v souladu s ustanovením §39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném
<br> znění záměr prodat dva pozemky ve vlastnictví obce zapsané na LV 10001 v katastrálním území
<br> Říčany u Brna v ulici Slunná v katastrálním území Říčany u Brna:
<br>
<br> ▪ parc.č.1668/25 výměra 844 m2
<br>
▪ parc.č.1668/26 výměra 1016 m2 (stavební pozemek)
<br>
<br>
Oba pozemky budou prodány společně jako jeden celek.Prodej bude probíhat formou
<br> elektronické aukce,kterou bude zajišťovat společnost REAL SPEKTRUM,a.s.<,>
<br> IČ: 253 14 718.Smlouvu o zprostředkování aukce a aukční vyhlášku bude schvalovat
<br> zastupitelstvo obce Říčany na svém veřejném zasedání dne 13.prosince 2021.Vítěze aukce
<br> bude následně znovu schvalovat zastupitelstvo obce <.>
<br>
<br> Vyvolávací cena je stanovena ve výši 4.823.600,- Kč a je rovna tržní hodnotě obou pozemků
<br> dle znaleckého posudku č.2891-50/21 <.>
<br>
<br> Pro prodej pozemků se zastupitelstvo rozhodlo z důvodu nákupu jiných významných pozemků
<br> v centru obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 25.11.2021
<br> Sejmuto:
<br>
2021-11-25T15:12:11+0100
Ing.XXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5022811


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz