« Najít podobné dokumenty

Obec Krásný Les - Usnesení ZO ze dne 23.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krásný Les.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 33-2021.docx (26.01 kB)
Usnesení č.33/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce XXXXXX XXX
konaného dne XX.XX.XXXX
<br> Zasedání Zastupitelstva obce XXXXXX XXX po projednání předložených zpráv a po rozpravě k nim:
2/33/2021 – schvaluje jmenování:
<br> · Zapisovatelky: XXXXX XXXXXXXX
· Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> X/XX/XXXX – schvaluje:
<br> · Program zasedání ZO
<br> 4/33/2021 – schvaluje:
<br> · schvaluje vyrovnaný návrh rozpočtu obce XXXXXX XXX na rok XXXX v příjmové i výdajové části v částce XX.942.000,- Kč - viz příloha zápisu
<br> 5/33/2021 – schvaluje:
<br> · schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce XXXXXX XXX č.X/XXXX o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> 6/33/2021 – neschvaluje:
<br> · prodej pozemku p.č.1206/4 v k.ú.XXXXXX XXX u Frýdlantu
<br> X/XX/XXXX – schvaluje:
<br> · schvaluje s připomínkami návrh rozpočtu ZŠ a MŠ XXXXXX XXX na rok XXXX – viz příloha zápisu
<br> X/XX/XXXX – bere na vědomí,neschvaluje a vyzvalo:
<br> · návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ XXXXXX XXX <.>
· návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ XXXXXX XXX <.>
· paní ředitelku k nápravě a opravě návrhu <.>
<br> 9/33/2021 – schvaluje:
<br> · úpravu rozpočtu č.6/2021 v příjmové i výdajové části dle přílohy <.>
<br> 10/33/2021 – schvaluje,schvaluje,starostka dala příkaz:
<br> · plán inventur za rok 2021 <.>
· složení inventarizační komise <.>
· k inventarizaci za rok 2021
<br> 11/33/2021 – souhlasí:
<br> · s návrhem dělení pozemků p.č.2072/1,2443/2,2025/2 v k.ú.XXXXXX XXX u Frýdlantu dle přiloženého návrhu pro dělení pozemků,kterou zpracoval p.Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> Různé:
<br>
XX/XX/XXXX – schvaluje:
<br> · fakturu za divadelní představení dne 19.11.2021 a to v částce 9.500,-
<br> 13/33/2021 – nařizuje:
<br> · od 1.1.2022 provoz školní družiny od 6.30 – 17.00 hodin v souladu s financováním RED IZO 60008081 – roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem pro vybrané školy a školní...

Načteno

edesky.cz/d/5022809

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krásný Les      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz