« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Popovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ POPOVICE
Stavební úřad
sídlem obecního úřadu Ringhofferova 1,251 69,Velké Popovice
<br> IČ: 00 240 966,DIČ:CZ 00 240 966
www.velkepopovice.cz <,>
datová schránka: xwbb6w4,tel: +420 323 665 230,e-mail: podatelna@velkepopovice.cz <,>
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,číslo účtu: 521201/0100
<br>
<br> Spisová značka: SU/03250/21/Woh
Číslo jednací: 05269/21/OSU
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E -mail:
Tel:
<br> XXXXX XXXXXXXX
oskar.wohlmuth@velkepopovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad OÚ Velké Popovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
21.7.2021 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
kterého zastupuje VOLTCOM,spol.s r.o <.>,Ing.XXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Otevřená č.p <.>
1092/2,Praha 6-Střešovice,169 00 Praha 69 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
V.Popovice,Masarykova – rekonstrukce NN
číslo stavby:IE-12-6009890
<br> Velké Popovice
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.948/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Velké Popovice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Vzhledem k plánované výstavbě nového chodníku a zároveň vzhledem k mechanickému
poškození stávajících podpěrných bodů HDS,nevyhovující impedance a uzemnění bude
provedena výměna stávajícího nadzemního vedení NN v ulici Masarykova ve Velký...
Obsah vyvěšení
OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ POPOVICE
Stavební úřad
sídlem obecního úřadu Ringhofferova 1,251 69,Velké Popovice
<br> IČ: 00 240 966,DIČ:CZ 00 240 966
www.velkepopovice.cz <,>
datová schránka: xwbb6w4,tel: +420 323 665 230,e-mail: podatelna@velkepopovice.cz <,>
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,číslo účtu: 521201/0100
<br>
<br> Spisová značka: SU/03250/21/Woh
Číslo jednací: 05269/21/OSU
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E -mail:
Tel:
<br> XXXXX XXXXXXXX
oskar.wohlmuth@velkepopovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad OÚ Velké Popovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
21.7.2021 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
kterého zastupuje VOLTCOM,spol.s r.o <.>,Ing.XXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Otevřená č.p <.>
1092/2,Praha 6-Střešovice,169 00 Praha 69 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
V.Popovice,Masarykova – rekonstrukce NN
číslo stavby:IE-12-6009890
<br> Velké Popovice
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.948/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Velké Popovice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Vzhledem k plánované výstavbě nového chodníku a zároveň vzhledem k mechanickému
poškození stávajících podpěrných bodů HDS,nevyhovující impedance a uzemnění bude
provedena výměna stávajícího nadzemního vedení NN v ulici Masarykova ve Velký...

Načteno

edesky.cz/d/5022680

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz