« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení uzavírky bezejmenné místní komunikace v Pardubicích - Opočínku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 291 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 120627/2021 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 123721/2021 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 25.listopadu 2021
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI,Kostnická 865,530 06 Pardubice,IČ: 00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE- 89905-2/ČJ-2021-170606 dne 24.listopadu 2021 <.>
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích k označení uzavírky bezejmenné místní komunikace v Pardubicích - Opočínku <.>
<br> Žadatel: Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,IČ 25253361,sídlem K Vápence 2677,Zelené Předměstí <,>
530 02 Pardubice
<br> K označení bude užito těchto značek:
<br>  Z2,E13“Mimo vozidel stavby“,B1,B24a-b,IP22,IP10a-b,C2b-c
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 4)
náměstí republiky 12,Pardubice,• bankovní spojení: KB,a.s <.>,Par...

Načteno

edesky.cz/d/5022667

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz