« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice V - Dukla - Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice V - Dukla.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 [PDF, 593 kB]
1
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V
<br> NA ROK 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r.2022 vč.návrhu rozpočtu sociálního fondu MO
<br> Pardubice V na r.2022,návrhu usnesení,plánu společenských akcí MO Pardubice V na r <.>
<br> 2022,směrnice pro hospodaření se sociálním fondem a komentáře projednal dne 23.11.2021
<br> Finanční výbor ZMO Pardubice V <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh usnesení:
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na
<br> r.2022 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2022 uvedené v tabulkové
<br> části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům <.>
<br> 2.Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V
<br> pravomoc provádět v r.2022 rozpočtová opatření:
<br> - související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací,příspěvků a darů z rezervy
<br> rady MO,z rezervy starosty,z rezervy místostarosty,z položky příspěvky a z položky dary
<br> v kapitole 33 – školství,mládež,tělovýchova,kultura (přesunem z rezervy rady,starosty nebo
<br> místostarosty,z položky příspěvky nebo z položky dary v kapitole 33 – školství,mládež <,>
<br> tělovýchova,kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky);
<br> - spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově
<br> vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis.Kč vč.na jedné položce při jednom
<br> rozpočtovém opatření v odůvodněných případech.O těchto rozpočtových opatřeních budou
<br> předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude
<br> informováno zastupitelstvo MO;
<br> - v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů
<br> ústřední nebo územní úrovně (s výjimkou dotace z ÚP,která je upravena dále samostatně) <,>
<br> která spočívají ve vytvoření položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a
<br> v současn...

Načteno

edesky.cz/d/5022666

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice V - Dukla      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz