« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice V - Dukla - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021-2024 - aktualizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice V - Dukla.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021-2024 - aktualizace [PDF, 201 kB]
1
<br>
<br>
<br>
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V
<br> na r.2021-2024
<br>
<br>
Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r.2021-2024 projednal dne 23.11 <.>
<br> 2021 Finanční výbor ZMO Pardubice V <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br>
<br> Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k aktualizaci
<br> střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh aktualizovaného střednědobého výhledu
<br> rozpočtu MO Pardubice V na r.2021–2024 uvedený v tabulkové části zprávy <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva:
<br>
<br>
<br> Komentář k návrhu aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V
<br>
<br> Na základě změny § 2 a § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,mají územní samosprávné celky od r.2017 povinnost
<br> sestavovat střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj územního plánování sloužící
<br> pro střednědobé finanční plánování jejich hospodaření namísto doposud sestavovaného
<br> rozpočtového výhledu.Poslední střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zastupitelstvem
<br> městského obvodu dne 16.12.2020,a to na r.2020-2023 <.>
<br>
<br> Nyní se zastupitelstvu předkládá tento nový střednědobý výhled rozpočtu na r.2021-2024 <,>
<br> který navazuje na střednědobý výhled rozpočtu schválený v r.2020 s tím,že dochází
<br> k aktualizaci jednotlivých údajů na základě očekávaného vývoje v r.2021 a dle
<br> předpokládaného vývoje v dalších letech.Výhled vychází také z platné legislativy,obecně
<br> závazných vyhlášek a z dalších dostupných informací <.>
<br>
<br> Pokud jde o příjmy,nárůst podílu na DPH v r.2022 oproti r.2021 vyplývá z předpokládaného
<br> transferu stanoveného městem,v dalších letech je meziroční zvýšení 8 %.Do rozpočtu na
<br> r.2022 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r.2021,stejně tak se
<br> předpokládá převod ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků v dalších letech.Na úpravu...

Načteno

edesky.cz/d/5022663

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice V - Dukla      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz