« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice V - Dukla - Výzva k podání nabídky na koupi traktoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice V - Dukla.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva traktor [PDF, 252 kB]
Městský obvod – statutární město Pardubice V
Městský obvod Pardubice V
Češkova 22,530 02 Pardubice
<br>
<br>
Č.j.: 7270/2021
<br>
<br> Soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi traktoru
<br>
Vyhlašovatel:
Městský obvod Pardubice V,se sídlem úřadu Češkova 22,530 02 Pardubice,tímto vyhlašuje
neurčitému okruhu osob soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy pro níže
specifikovaný traktor,který je ve vlastnictví vyhlašovatele,a vyzývá tímto k podávání nabídek
za níže specifikovaných podmínek.Vyhlašovatel po vyhodnocení nabídek uzavře smlouvu
s tím navrhovatelem,který předloží nejvýhodnější nabídku na koupi <.>
<br>
I <.>
Uveřejňování a oznamování
<br> 1) Vyhlášení této soutěže,uveřejnění změny jejich podmínek,uveřejnění,zrušení soutěže <,>
oznámení o přijetí nabídky i vyrozumění o odmítnutí nabídky,činí vyhlašovatel
zveřejněním na úřední desce Úřadu městského obvodu Pardubice V <.>
<br> 2) S navrhovatelem,jehož nabídka byla vybrána,komunikuje dále vyhlašovatel přímo <.>
<br>
II <.>
Typ smlouvy
<br> 1) S vybraným navrhovatelem bude uzavírána kupní smlouva dle ust.§ 2079 a násl <.>
občanského zákoníku <.>
<br>
<br> III <.>
Předmět koupě
<br> 1) Městský obvod Pardubice V nabízí k prodeji traktor ISEKI SXG 15 H,sériové číslo DC
000 149,rok koupě a uvedení do provozu: 2011 <.>
<br> 2) Fotografie traktoru je součástí této výzvy <.>
<br>
IV <.>
Prohlídka předmětu koupě
<br> 1) Prohlídka se uskuteční ve dnech od 29.11.2021 do 2.12.2021 dle telefonické dohody <.>
2) Zájemci o účast na prohlídce se o účast na ní hlásí na tel.č.736 504 317 – XXX XXXX
<br> Hezina <.>
<br>
IV <.>
Způsob,lhůta a podmínky podání nabídek
<br> 1) Nabídky se podávají v písemné podobě,v zalepené obálce s nápisem „Prodej traktoru -
neotevírat“,a to buď osobním předáním na podatelně Úřadu městského obvodu
<br>
<br> Pardubice V,nebo listovní zásilkou doručenou na adresu: Úřad městského obvodu
Pardubice V,Češkova 22,530 02 Pardubice <.>
<br> 2) Lhůta pro podání nabídek je do: 13.12.2021,16.00 hod...

Načteno

edesky.cz/d/5022660

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice V - Dukla      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz