« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 305_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

305_2021.pdf
3495=7d25d
<br> 305% mlííílííííílmlmlmllmmlmmlll „,„„„eřeiněno
<br> na www.vitkovice.ostrava.cz
<br> M mh "T Odbor výkonu státní správy IX inísterstvo ž'v n' 0 os ř í “.<,>
<br> 1 Ot [ pr te Statutárníměsto Ostrava C5“ legn 1719/5
<br> Úřad městského obvodu Vítkovice 702 00 Ostrava
<br> odbor vnitřních věcí a správních činností
<br> VÍTKOVICE
<br> 9 OÍSTRAVAIII,<.>.<.> ; "“M"“ odhaz/163564 „ písemnost evidenční - Ostrava dne 10.listopadu 2021 Dle rozdelovníku Čisb 303 231
<br> Č.j.: MZP/2021/580/1587
<br> Sp.zn.:ZN/MZP/2021/580/261 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: renate.krausova©mzp.cz
<br> sňata dne:
<br> za správnost:
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů —- zahájení zjišťovacího řízení
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 5 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),zasílávsouladu 5 g 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Modernizace železničního uzlu Ostrava“ (kraj Moravskoslezský,obec Ostrava,k.ú.Svinov,Třebovice ve Slezsku,Nová Ves u Ostravy,Mariánské Hory,Přívoz,Moravská Ostrava,Hrušov,Slezská Ostrava a Vítkovice) zpracovaněm podle přílohy č.3 zákona a sděluje,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu 5 7 zákona <.>
<br> Záměr naplňuje dikci bodu 44 (Celostátní železniční dráhy) kategorie 1 přílohy č.1 k zákonu podle 5 4 odst.1 písm.b) zákona <.>
<br> Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu 5 16 odst.2 věty druhé zákona o neprodleně zveřejnění informace o oznámení,a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na úředních...

Načteno

edesky.cz/d/5022657


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz