« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 311_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

311_2021.pdf
1/4
<br> Bylo současně zverejnene ŠŠŠÉÉQLQŽŠEQÉĚĚŠL statutární město Ostrava na www.vitkovlce-ostrava-CZ nepomaha: “*“dměmkéhoowu.<.>.OSTRAVAu- "?TKQV'CE Statutarnl mesto Ostrava 0 vnxowcg ' „dbal/VAMR Uřad městského obvodu Vítkovice,<,> „ plsemnostemenčm odbor vystavby,zwotmho prostredi a stavebmho radu 1515103100101! Vaše značka: sňata dne:.<.>.“"""1 Ze dne: 15.11.2021 paní mmm“ “%“/\W“ Č.j.: V1TK/20431/21/VŽPaSŘ/Kj XXX XXXXXX [ Sp.zn.: S-VITK/XXXXX/Xl/X Nerudova XXX/XX XXX 00 OSTRAVA Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: akudleiovagcilvitkovice.ostravacz Datum: XX.11.2021
<br> Stanovení přechodné místní úpravy provozu ul.Nerudova - pro umístění reklamního zařízení
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení 55 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.© 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteíých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tento
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném) č.3612021
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu podle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů věcně příslušný dle ust.Š? 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,jako místně příslušný úřad pro místní komunikace 111.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území statutárního města Ostravy,MOb Vítkovice ve smyslu ust.š 77 a & 77a zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění,se souhlasem Policie ČR,MŘ—DI Ostrava pod č.j.KRPT- 1352-318/ČJ—202l-070706 ze
<br> dne 15.11.2021 stanovi přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>.osazení (přechodného) dopravního značení - viz vyhláška č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pr...

Načteno

edesky.cz/d/5022651

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz