« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 316_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

316_2021.pdf
Statutární město Ostrava „,Městský obvod Vítkovice si úřad městského obvodu o
<br> Statutární město Ostrava Ufad městského obvodu Vítkovic.odbor vnitřních věcí
<br> a správních činností
<br> XXXX XXX !"
<br> vitam/tc:
<br> Oznámení
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samOSprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.9/2021
<br> Druh práce:
<br> Charakteristika práce:
<br> vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí — vedoucí úředník
<br> Vedoucí oddělení SPOD koordinuje,kontroluje a metodicky usměrňuje výkon přenesené působnosti na úseku sociálně—právní ochrany dětí,vykonává preventivní a poradenské činnosti,spolupracuje se soudy,výchovnými zařízeními a ostatními institucemi při ochraně dětí a jejich výchově,vykonává správní řízení na úseku SPOD.Plnění těchto úkolů vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších právních předpisu s tím souvisejících <.>
<br> Odbor: Sociálních věcí.Deplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> poměru: — způsobilost k právním úkonům,— bezúhonnost,— zdravotní způsobilost,— ovládání jednacího jazyka.Kvalifikační Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v
<br> předpoklady:
<br> Jiné požadavky pro vznik pracovn ího poměru:
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VITKOVICE
<br> písemnost evidenční
<br> vyvěšenadne:.<.>.<.> 32.H.-.n:.<.>.<.>.l
<br> sňata dne:.<.>.<.> „.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.> \ za správnost:.<.>.„Émmml \
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkovice.ostrava.cz _
<br> bakalářském studijním programu v souladu s 5 110 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů...

Načteno

edesky.cz/d/5022646

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz