« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska526.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska526.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/2 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor dopravy a údržby komunikací
<br> Vaše značka:
<br>
- dle rozdělovníku -
<br> Ze dne:
Č.j.: POR 60906/2021/smid
Sp.zn.: S POR 60906/2021/1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: lsmidova@moporuba.cz
<br> Datum: 10.11.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
TRVALÉ dopravní značení ulice Klimkovická
<br>
<br> Opatření obecné povahy č.74/2021
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Poruba,odbor dopravy a údržby komunikací <,>
vykonávající podle § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou
statutárního města Ostravy č.14/2013 -Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou
působnost stanovenou mu ustanovením § 124 odst.6 písm.zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a v souladu s § 171-173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný správní
orgán pro místní komunikace III.a IV.třídy na území městského obvodu Poruba,ve smyslu § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu
<br> zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
<br> záměr k umístění dopravního značení na ulici Klimkovická,dle projektové dokumentace: Úprava
TDZ na ul.Klimkovická před ÚMOb Poruba“,zpracovatele Statutární město Ostrava,Úřad
městského obvodu Poruba,odbor dopravy a údržby komunikací,IČ: 00845451
<br>
Jedná se o úpravu dopravního značení ulice Klimkovická na parkovišti před ÚMOb Poruba,budovou
A.Na parkovišti u budovy A před ÚMOb Poruba bude celkem 6 parkovacích míst osazeno dopravním
značením IP 13b – parkoviště s parkovacím kotoučem s E 13 – maximální dobou stání 30 min.od
pondělí do pátku 8...

Načteno

edesky.cz/d/5022606

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
26. 11. 2021
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz