« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska534.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska534.pdf
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/15 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Vaše značka:
Ze dne: 02.09.2021
Č.j.: POR 60717/2021/sevc
Sp.Zn.: S POR 46594/2021
Statutární město Ostrava
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Prokešovo náměstí XXXX/X
Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Ostrava
Fax: 599480602
E-mail: isevcikova@moporuba.cz
<br> Datum: 16.listopadu 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní rozhodnutí č.262/2021/výst <.>
Výroková část:
<br> Dne 1.9.2021 podalo Statutární město Ostrava,IČO 00845451,Prokešovo náměstí č.p.1803/8 <,>
<br> Moravská Ostrava,702 00 Ostrava 2,zastoupeno na základě plné moci ze dne 30.6.2020 právním
<br> subjektem ELTODO,a.s <.>,IČO 45274517,Novodvorská č.p.1010/14,Lhotka,142 00 Praha 411 (dále jen
<br> „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: Inteligentní zastávky
Ostrava - II.Etapa - č.07 Třebovická (tramvaj směr centrum) a č.08 Třebovická (tramvaj směr Poruba
<br> vozovna) v Ostravě-Porubě na pozemcích pozemková parc.č.1084/1,1084/28,2967/1,2968,2969/1 <,>
<br> 2970/1 v katastrálním území Poruba,921,923 v katastrálním území Třebovice ve Slezsku <.>
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba,odbor výstavby a životního prostředí,jako
<br> stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),ustanovení § 139 odst.3
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 písm <.>
<br> c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební úřad"),v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“)
<br> přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona,žádost o vydá...

Načteno

edesky.cz/d/5022598

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
26. 11. 2021
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz