« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 153-2021 Veřejná vyhláška - osvětlení Průběžná.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

153-2021 Veřejná vyhláška - osvětlení Průběžná.pdf
1/5
<br> Úřad městského obvodu Plesná/] 3314321“
<br> písemnost ev.č.tm.—„m.<.>
<br> vyvěšena dne :.<.>.—BM
<br> sňatn dne tmm <.>
<br> za správnost :.<.>.souběžně zm— 1
<br> !
<br> porurv2 v
<br> &
<br> Md
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Poruba Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: POR 59328/2021/k0rn Sp.Zn.: S POR 3415/2021 Statutární město Ostrava Vyřizuje: XXXXXXXXX XXX Prokešovo náměstí XXXX/ X Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Ostrava Fax: 599480602 E-mail: ikornelova©moporubacz Datum: 3.listopadu 2021 Sde Ie n |
<br> Seznámení s podklady rozhodnutí Veřejná vyhláška
<br> Dne 19.1.2021 podalo Statutární město Ostrava,IČO 00845451,Prokešovo náměstí č.p.1803/8,Moravská Ostrava,702 00 Ostrava 2,zastoupeno na základě pověření 20.mimořádné rady města ze dne 23.6.2017 — výpis 06835/RMm1418/20 náměstkem primátora Mgr.Radimem Babincem (dále jen „žadatel“) žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.221/2015/výst <.>,č.j.POR 51482/2015/sevc,sp.zn.S POR 5148212015 ze dne 15.12.2015 stavby:
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení Průběžná,Ostrava-Poruba (dále jen „záměr“) na pozemcích parc.č.362411,3633/1,3633/2,3652,3653,3654/1,3655/1,3655110,3655123,3655125,3655141,3655143,3655146,3655148,3655151,3655164,3655170,3655172,3655185,3655187,3673134,371711,375111,375113,375114,375115,375119,3751119,3751120,37511171,37511177,37511187,37511189,37511202,4424110,446011,446012,446016,4460118,4460120 v katastrálním území Poruba-sever <.>
<br> Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci uvedené stavby — usnesení o zastavení řízení o prodloužení platnosti územního řízení,Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),ustanovení 5 139 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o ...

Načteno

edesky.cz/d/5022576

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz