« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-869.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-869.pdf
* ' " Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Ostrava-Jih JIH/10409401
<br> odbor dopravy a komunálních služeb IH llllllllllllllí IIIIIII íllll IIIIIIII ll IIIIIIIIIII
<br> ov? les7d2d49í9
<br> Vaše značka:
<br> ze dne: Č.j.: JIH/103863/21/ODK/Kúk,„,o„,Sp.zn.rOZděl Malknéstskclíc obvodu 051mm Jib Vyřizuje : Kúkolová odbor správních činnoslí Telefon: +420 599 430 377 Písemevídenční Fax: +420 599 430 340 číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> E-mail: hana.kukolova©ovajih.cz Vyvěšeno dnez.3'11'2021.<.> Datum: 22112021 sncto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.za sprdvnost.<.>.|.<.> <.>,<.>.<.>.].<.> NJ/ Sonbežně zveřejněno na elektronické v Uřední riezce
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Aviatiků - obslužné v Ostravě-Hrabůvce
<br> Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih,podle 5171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,ve smyslu 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje toto
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení dopravního značení (trvalé)
<br> Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih podle 5 124 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy ve znění doplňků,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace na území města Ostravy,městského obvodu Ostrava—Jih,se souhlasem MěŘ PČR-DI,stanoví ve smyslu 577,zák.č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Stanovení dopravního značení č.T 135/202 1 ul.Aviatiků - obslužná
<br> Podmínky stanovení: 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy: Návrh vyhrazeného stání — „Ul.Aviatiků — vyhrazené
<br> s...

Načteno

edesky.cz/d/5022566

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz