« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-870.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-870.pdf
„ „ :,<,> „ JIH/10409601 1.*f*“ Stamm mego osma Ill lllIIIIllIllIIl Illllll llllll llllllll ll Ill |||Il|l
<br>,Úřad městského obvodu Ostrava-Jih » L“ odbor dopravy a komunálních služeb Wllesmd'lďb
<br> zedne.Elf/"O.<.>,to u orm mesto Strom
<br> Č" J J'H/103764/21/ODK/KUK „ Úřad městského obvodu Ostrovorlih
<br> Sp.zn.rozdelovnl odbor správních činností
<br> Vyřizuje : KÚkOlOVá píse no %.idenční
<br> Telefon: +420 599 430 377 Číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Élie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Fax: +420 599 430 340
<br> E-mail: hana.kukolova©ovajih.cz _ &
<br> Datum: 22112021 snem neTKH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> za správnost =.—.<.>.Souběžně zveřejněno na elektronické Uřední desce <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Staňkově v Ostravě-Výškovicích
<br> Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih,podle 5171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,ve smyslu 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje toto
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení dopravního značení (trvalé)
<br> Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih podle 5 124 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy ve znění doplňků,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace na území města Ostravy,městského obvodu Ostrava—Jih,se souhlasem MěŘ PČR-DI,stanoví ve smyslu 577,zák.č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Stanovení dopravního značení č.T 136/2021 ul.Staňkova
<br> Podmínky stanovení: ].Stanovení bude provedeno podle přílohy: Návrh vyhrazeného stání - „Ul.Staňkova - vyhrazené
<br> stání pro vozidlo RZ: 4AS 5565“ zpracované...

Načteno

edesky.cz/d/5022565

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz