« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-871.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-871.pdf
so.liliíillliiliiííillulllllllllilll
<br> Urad mestskeho obvodu Ostrava-Jih ?l mawa odbor dopravy a komunálních služeb “V 85 *
<br> Vaše značka:
<br> ze dne: c.j.: JlH/104013/21/ODK/Kúk Ú.Š'F'U'dfj' 011W,Sp.zn.S-JIH/10391 l/ODK/2 1/Kúk rozdělc vňTŘQjQŽÍZŠQÍZÍĚÉW % Vyřizuje : XXXX XXXXXXXX písemnos videfíni Telefon: +XXX XXX XXX XXX číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Fax: +420 599 430 340 vpěšeno (me.<.>.3-1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.E-maíl: hana.kukolova©ovajih.cz " Datum: 22112021 sňclo dne T.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> za sprdvnosl.-.<.>.<.> v SÍM'ĚŠTŠ zveřejněno no clekliomzl'é UTC hl _CZCČV
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul.Plavecké v Ostravě - Hrabůvce
<br> Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,vykonávající podle 5 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013 - Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a V souladu s 5172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako věcně & místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,ve smyslu & 77 zákona o silničním provozu
<br> zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
<br> záměr k umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) Bl — „Zákaz vjezdu všech vozidel“
<br> na komunikaci před vchodem do domu Plavecká č.1,Ostrava- Hrabůvka,viz přiložená situace <.>
<br> Jedná se o umístění svislého dopravního značení z důvodu zamezení nelegálního stání vozidel,která zabraňují průjezdu a průchodu do domu na ul.Plaveckáč <.>,1 a to osobám s omezenou schopností pohybu...

Načteno

edesky.cz/d/5022564

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz