« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-880.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-880.pdf
Stat tární město Ostrava JIH/10482301 Úřag městského obvodu Ostrava-Jih Ill lliliiilliliili illlili illil llllilllliliiii lillli
<br> odbor dopravy a komunálních služeb „víiesídEdSZSB Č.j.<.> JIH/104711/21/ODK/Kuk ',Sloluiorní město Ostrava.Sp.zn.S-JIH/O86854/21/ODK/Kuk “"“ mžígíúižjfggjgff0'3'h Vyřizuje : XXXX Kúkoiová rozdělovní písm,e ;denčm' Telefon: +XXXXXXXXX XXX líbi) Fax: +420 599 430 340.2 5211- 2021 E-maii: hana.kukoiova©ovajih.cz „mm “na """""""""""""""""" * Datum: 24112021 sňcio dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.zosprúvnosfitmťf.<.>.<.>.<.>.Spižěžrjě zveřejněno na elektronické VEREJNA VYHLASKA
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci uI.Jičínské v Ostravě — Výškovicích
<br> Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih,podle 5171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace III.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,ve smyslu 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zveřejňuje toto
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení dopravního značení (trvalého)
<br> Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih podle 5 124 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný správní úřad pro místní komunikace III.a IV.třídy na území města Ostravy,městského obvodu Ostrava-Jih,se souhlasem MěŘ PČR-DI vydaným dne 07.09.2021 pod č.j.KRPT-l88639/ČJ-2021-070706,stanoví ve smyslu 5 77 zákona o silničním provozu,místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Stanovení dopravního značení č.T 134/202 1 ul.Jičínská,před garážemi Jičínská č.31
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5022554

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz