« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-888.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-888.pdf
JIH/10572601
<br> * “ Statutární město Ostrava „ Úřad městského obvodu Ost,a„a__„h IlllIlIllIIIlIIlllolljlllšljdllellsljlcll||||l|lllllIIIll * odbor dopravy a komunálních služeb Slulutdrni město Ostrava vaše značka: Úřad městského obvodu-Ostruvorlib ze dne: odboí sprú—Jnícšěšg'lčlcšstl č.j.: JIH/105432/21/ODK/Kúk tel “132% Sp.zn.rozd Vník- """"",<,> Vyřizuje : XXXX XXXXXXXX vyvěšeno dne X.X.<.>.XXXXXXXX.<.> T | fo : +420 599 430 377 ňoo dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,nge n +420 599 430 340 5za lpróvnosl T».<.>.<.> ÝWAÍJ.<.>.\% E_mail: hana.kukolova©ovajih.cz Souběžně zveřejněno na elektronické Datum: 25.11.2021 _uředm' desce <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Volgogradské - obslužné v Ostravě-Zábřehu
<br> Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,vykonávající podle 5 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013 - Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením & 124 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu“) a v souladu s 5172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelové komunikace na území městského obvodu Ostrava — Jih,ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
<br> záměr kumístění dopravního značení IP12 — vyhrazené parkoviště,doplněného o symbol označení č.225 + dodatkové tabulky E13 s uvedením RZ: „6T6 8091“
<br> a záměr kumístění dopravního značení 1x V10f — vyhrazené parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou
<br> na parkovišti místní komunikace III.tř.ul.Volgogradské v Ostravě-Zábřehu,poblíž domu Volgogradská č.129,viz př...

Načteno

edesky.cz/d/5022546

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz