« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 743.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

743.pdf
nu'pie elektronického dokumentu
<br> _ „ _ Odbor výkonu státní správy IX Ministerstvo životního prostředí Čs.legií 1719/5
<br> 702 00 Ostrava
<br> p A'T“ 'v.» ' " vz-- >-.„>Tn1 UTAKNI MES ; a,: Ubi rodi/'A ; městský obvod Moravska Ostrava a PÍ'lVOZ %
<br> písemnost evidenční
<br> Ostrava dne 10.listopadu 2021 Dle rozdělovníku Š “MOC ''''''''''''''''''''' '
<br> č.j.: MZP/2021/580/1587 % datum vyvěšení:
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2021/580/261 % lhůta pro sejmutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX í _ _
<br> Te|_: XXX XXX XXX X se)muto oce:.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 E-mail: renata.krausova©mzp.cz u_SPŽáÍMSt """"" _lnggPetrgrvforiDaš.—„čá- !
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů — zahájení zjišťovacího řízení
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 5 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),zasílávsouladu s g 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Modernizace železničního uzlu Ostrava“ (kraj Moravskoslezský,obec Ostrava,k.ú.Svinov,Třebovice ve Slezsku,Nová Ves u Ostravy,Mariánské Hory,Přívoz,Moravská Ostrava,Hrušov,Slezská Ostrava a Vítkovice) zpracovaném podle přílohy č.3 zákona a sděluje,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu 5 7 zákona <.>
<br> Záměr naplňuje dikci bodu 44 (Celostátní železniční dráhy) kategorie 1 přílohy č.1 k zákonu podle 5 4 odst.1 písm.b) zákona <.>
<br> Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu ...

Načteno

edesky.cz/d/5022525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz