« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 754.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

754.pdf
Vyproveno dne Jý.//' MAZ/
<br> Statutární město Ostrava.' '
<br> Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Stejnůpis
<br> odbor stavebního řádu a přestupků
<br> Vaše značka: VITOMO.VD__1373545
<br> Zed“ * llIllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllll *
<br> č.j.: MOaP/097551/21/OSŘP1/Ste <.>
<br> Sp.zn.: S-MOaP/084703/ 1 ].ZDR Nordica Offlce Ostrava s.r.o <.>
<br> Vyřizuje: Danuše Stefíková Jungmannova 34/750
<br> Telefon.: 599 442 910 110 00 Praha,<.> —--—-———— -
<br> E-mail: stefíkova©moap.ostrava.cz
<br> Datum: 22.11.2021
<br> WÁZ/
<br> _,_,„,% Verejna vyhlaska %ŽŽŽ/
<br> Opatření obecné povahy
<br>."19 Petra venovat/Ž
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu apřestupků,vykonávající dle ustanovení 5 139 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle Q 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle 40 odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") austanovení článku 23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,působnost věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") vykonávající působnost Věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,po posouzení žádosti společnosti ZDR Nordica Office Ostrava s.r.o <.>,IČO 26778327,Jungmannova 34/750,110 00 Praha,dne 13.10.2021 a po písemném kladném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství,Dopravního inspektorátu vydaného pod č.j.KRPT—l97122/ČJ-2021-070706 ze dne 13.9.20216.10.2021,v souladu sustanove...

Načteno

edesky.cz/d/5022514

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz