« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 759.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

759.pdf
Statutární město Ostrava Materiál č.02/OFR/05
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
<br>
1/19
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2022 je zpracován v souladu
<br> s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 (dále jen
<br> „Metodika SMO“).Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 je členěn podle platného
<br> organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle
<br> platné vyhlášky Ministerstva financí,kterou se vydává rozpočtová skladba <.>
<br>
<br> Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti
<br> roku 2021 <.>
<br>
<br> Statutární město přidělí dohromady městským obvodům částku odpovídající 50 % příjmů daně
<br> z hazardních her.Přerozdělení takto určené částky do rozpočtů městských obvodů se provede
<br> v poměru odpovídajícím poměru počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů k 1.1.2021 <.>
<br>
<br> Dotace na žáka bude stanovena ve výši 15 256 Kč/žáka.Dotace na výkon státní správy ze státního
<br> rozpočtu zahrnuje příspěvek na výkon státní správy,který bude rozdělen mezi město a městské
<br> obvody v poměru 49:51 (%).Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena podle
<br> jediného kritéria,a to počtu obyvatel v rámci výkonu státní správy.Nově je stanoven příspěvek na
<br> matriční agendu,který bude rozdělen podle úkonů provedených na magistrátu města Ostravy a
<br> jednotlivých městských obvodech,vykonávajících tuto agendu <.>
<br>
<br> U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytů,domů a nebytových
<br> prostor.Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku
<br> dle článku 10 odst.19 a) bod 2.3 OZV č.14/2013,Statut města Ostravy <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2021 kromě
<br> výdajů na platby daní (daň z přida...

Načteno

edesky.cz/d/5022509

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz