« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 130.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 130.pdf
Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: C.j.: MICH/3859/21/Mil í,? Sp.zn.: S-MICH/0443/21/7 dle rozdělovniku Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX :.<.>,<.>.<.> Fax: 599 415 105 Urad mestskeho obvodu Michalkovlce E-mail: lmi!erskmeichalkovice.ostrava.cz písemnost ev.č.: %? ZŽ M4 M4/ Datum: 10.11.2021 vyvěšena dne: M sňata dne:
<br> za správnost: 1
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č- 22/2021 souběžně zveřejněna na internetu
<br> veřejná vyhláška Výroková část:
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako stavební úřad (dále jen "stavební úřad") příslušný podle š 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),posoudil podle 5 139 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a článku 22 písm.c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších předpisů,posoudil v územním řízení podle š 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,kterou dne 11.2.2021 podal ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín IV—Podmokly,který zastupuje společnost NOVPRO FM,s.r.o <.>,IČO 28633504,Sadová 609,738 01 Frýdek-Místek (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení podle 5 79 a 92 stavebního zákona a g 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> vydává rozhodnutí o umístění stavby Ostrava —— Michálkovice 427/19,Zieczowski,NN
<br> na pozemku parc.č.427/19,427/2,496/ 1,496/7,496/5,496/4,427/7,425/2 a 499/8 v katastrálním území Michálkovice (dále jen "stavba") <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Předmětem územního řízení o umístění stavby je výstavba vedení NN v délce 160 m na ulici Chleborádova v městském obvodu Michálkovice za účelem připojení nových odběrných míst k stávající ...

Načteno

edesky.cz/d/5022499

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz