« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_350.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_350.pdf
hu 48mm pm
<br> S t tá [ ě t 0 t :,<,> v,MtŽsltlsli; oĚvŽd) Mšrižhíké Hory a Hulváky oznamenl O Vyh laser" úřad městského obvodu výběrového řízení
<br> Tajemník úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.25/2021 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce: Referent agendy financování
<br> Odbor úřadu: Finanční
<br> Počet míst: 1
<br> Charakteristika práce:
<br> Zpracování ucelené části rozpočtu městského obvodu — ekonomická agenda <.>
<br> (podílí se na přípravě rozpočtu,rozpočtových opatření,V případě potřeby zpracování požadavků na dotace účelově vázaných finančních prostředků a jejich vyúčtování,sleduje čerpání ucelené části rozpočtu a zajišťuje jeho kontrolní činnost,zpracovává objednávky a smlouvy v návaznosti na likvidaci účetních dokladů,vyhodnocování plnění rozpočtu,spolupracuje na přípravě dokladové inventarizace)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,Přemyslovců 63,Ostrava - Mariánské Hory <.>
<br> Předpoklady:
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům <,>
<br> bezúhonnost <,>
<br> zdravotní způsobilost <,>
<br> ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Požadovaná kvalifikace: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru výhodou <.>
<br> Jiné požadavky:.všeobecný přehled o ustanoveních zákonů: — č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,— V.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,<.> 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,<.> 320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.235/2004 Sb <.>,o XXXX z přidané hodnoty — Vyhláška Ministerstva financí č.XXX/XXXX Sb <.>,o rozpočtové skladbě — OZV č.14/2013 Statut města Ostravy v aktuálním znění,komunikační a organizační schopnosti,rozhodnost,spolehlivost,vysoké pracovní nasazení,sch...

Načteno

edesky.cz/d/5022489

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
26. 11. 2021
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz