« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_354.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_354.pdf
HH 4411441 ibm Statutární'rvněsto Ostrava 02 n á m e n í tajemnlce uradu mestskeho obvodu O vyhlášení VýběrOVéh o řízení
<br> Tajemnice Uřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.5/2021
<br> Druh práce: referent úseku sociálních věcí — kumulovaná funkce
<br> Popis pracovní činnosti: Komplexní výkon činnosti sociálního pracovníka (depistáž,odborné sociální poradenství,řešení nepříznivé sociální situace atd.),veřejný opatrovník,zajišťování agendy sociálních pohřbů a s tím související agendy,přestupková agenda,agenda evidence obyvatel,ověřování
<br> podpisů alistin,výstupy 2 CzechPOINT,vydávání loveckých a rybářských lístků,další administrativní záležitosti v rámci pracovní
<br> náplně Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> — dosažení věku 18 let,- způsobilost k právním úkonům,- bezúhonnost,- zdravotní způsobilost,- ovládání jednacího jazyka.Požadovaná kvalifikace: Podle ustanovení & 110 odst.4 zákona č.108/2006 Sb.: a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,sociální pedagogiku,sociální a humanitární práci,sociální práci,sociálně právní činnost,charitní a sociální činnost b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku,sociální péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku,akreditovaném podle zvláštního právního předpisu Jiné požadavky: - organizační schopnosti a komunikační dovednosti,- schopnost samostatné práce,- zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů,- znalost zákona č.128/2000 Sb <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5022486

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
20. 01. 2022
20. 01. 2022
20. 01. 2022
20. 01. 2022
20. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz