« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_355.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_355.pdf
__ Odbor výkonu státní správy IX Ministerstvo životního prostředí Čs.legií 1719/5 702 00 Ostrava
<br> Ostrava dne 10.listopadu 2021 Dle rozdělovníku č.j.: MZP/2021/580/1587
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2021/580/261
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: renata.krausova©mzp.cz
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů — zahájení zjišťovacího řízení
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 5 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),zasílávsouladu s 5 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Modernizace železničního uzlu Ostrava“ (kraj Moravskoslezský,obec Ostrava,k.ú.Svinov,Třebovice ve Slezsku,Nová Ves u Ostravy,Mariánské Hory,Přívoz,Moravská Ostrava,Hrušov,Slezská Ostrava a Vítkovice) zpracovaném podle přílohy č.3 zákona a sděluje,že tento záměr bude
<br> podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu 5 7 zákona <.>
<br> Záměr naplňuje dikci bodu 44 (Celostátní železniční dráhy) kategorie I přílohy č.1 k zákonu podle 5 4 odst.1 písm.b) zákona <.>
<br> Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu 5 16 odst.2 věty druhé zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení,a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že v souladu s 5 6 odst.6 zákona lze zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Moravskoslezského kraje.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů <.>
<br> Zároveň ministerstvo žádá v souladu s š 16 odst.2 věty třetí zákona,aby dotčené územní samosprávn...

Načteno

edesky.cz/d/5022485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
26. 11. 2021
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz