« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vránova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vránova
i‘lO/
Magistrát města Brna “1
Odbor dopravy
<br> BRINIOI
Č.J.: MMB/0617473/2021/HA VYŘIZUJE: Martin Handj,D1S.Brno 24.11.2021 1312
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0370813/2020/6 TEL: 542 174 759
<br> E-MAIL:
handl.martin@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Vránova,Brno (MČ Řečkovice a Mokrá Hora)
<br> Vyvěšenodne: 25 -11- 2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 25 -11- 2021
<br> Ulice Vránova,místní komunikace III.třídy,Brno,změna organizace dopravy a změna místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 124 odst.6
<br> zákona č.36 1/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu‘),na základě
<br> dne 3.9.2020 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci lil <.>
<br> třídy,ul.Vránova,Brno,Statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,se
<br> sídlem Palackého náměstí 77,621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,formou výkresu Č.01.2,s názvem
<br> „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE VRÁNOVA -
<br> MK“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,Ičo: 60733098,s datem září 2021,formát
<br> cca 5 A3,měřítko 1:500,č.zakázky 0777-2020,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie české
<br> republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní
<br> inženýrství,pod Č.j.: KRPB-166653-1/ČJ-2021-0602Dl,ze dne 30.9.2021,podle ustanovení 77 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> Magstrát města Brna I Odbor dopravy
Kounicova 67a 601 67 Brno I www.brnocz
<br>
<br> Č.j.: MMB/061 7473/2021/HA
Sp.zn.: 5400/OD/M...

Načteno

edesky.cz/d/5022469

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz