« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Usnesení o přerušení společ. řízení - revitalizace BD J.Jabůrkové 2-4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_preruseni_spolec_rizeni.pdf (PDF 183.32 kB)
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
Odbor stavební
<br>
<br>
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> MCBKOM 04333/2021/SÚ/Ruc
S-MCBKOM 02246/2020
<br> V Brně dne 18.11.2021
Vypraveno 25.11.2021
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
E-mail: ruckova@komin.brno.cz
<br> Tel.: 541 428 167
<br> USNESENÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Odbor stavební,jako stavební úřad (dále jen "stavební
úřad"),příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) podle § 64 odst.1
písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění pozdějších předpisů
<br> přerušuje nejpozději do 05.01.2022
<br> společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) na změnu dokončené stavby <,>
spočívající v přístavbě lodžií a ve stavebních úpravách bytového domu Jožky Jabůrkové 2 a 4 <,>
zahájené podáním žádosti dne 13.05.2020,kterou podalo:
<br> Společenství vlastníků jednotek domu Jožky Jabůrkové č.2-4,IČO 26912732,Jožky
Jabůrkové 692/2,624 00 Brno <,>
které na základě plné moci zastupuje XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Rozárka 549/21,644 00
Brno <,>
<br> (dále jen „stavebník“),na stavbu pod názvem:
<br> „Revitalizace bytového domu Jožky Jabůrkové 2-4“
<br> (dále jen „stavba“),na pozemcích p.č.3468,3469 oba v k.ú.Komín,ve vlastnictví: Ing.Petra
Svobodová,nar.02.01.1978,Jihlavská 584,664 82 Říčany,Ing.XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX <,>
Sládkova 2500/23,669 02 Znojmo,Mgr.XXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Sládkova 2500/23,669
02 Znojmo,Mgr.Zdeňka Černá,nar.08.10.1951,Jožky Jabůrkové 693/4,624 00 Brno,JUDr.Jiří
Ptáček,nar.06.09.1955,Jožky Jabůrkové 692/2,624 00 Brno,Ing.XXXXXXXX XXXX,Ph.D.<,>
nar.XX.04.1964,Jožky Jabůrkové 692/2,624 00 Brno,XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Jožky
Jabůrkové 692/2,624 00 Brno,XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Jožky Jabůrkové 693/4,624 00
Brno,Zdenka Němečková,nar.03.06.1949,Jožky Jabů...

Načteno

edesky.cz/d/5022467

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz