« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Pozvanka na 258. zasedani ZMC Brno - Jehnice dne 1. 12. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka na 258. zasedani ZMC Brno - Jehnice dne 1. 12. 2021
TOUTO POZVÁNKOU
<br> SVOLÁVÁM 258.ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JEHNICE
<br> které se uskuteční
<br> ve středa 1.12.2021 v 15.00 hod v prostorách ZŠ Blanenská 1
<br> Brno – Jehnice PSČ 621 00
<br>
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Volba zapisovatele,ověřovatele a kontroly zápisu,schválení programu <.>
<br> 2.Kontrola bodů z minulého zápisu <.>
<br> 3.Zpráva starosty <.>
<br> 4.Zprávy z výborů a komisí,zápis z finančního výboru <.>
<br> 5.Schválení smlouvy s dodavatelem elektřiny z rozvodu TSB a.s.– vánoční osvětlení 2021 <.>
<br> 6.Schválení výsledků VŘ na zhotovitele Projektové Dokumentace,<,> Hasičská zbrojnice na
<br> pozemku p.č.394 k.ú.Jehnice <.>
<br> 7.Výběr zhotovitele zemních prací pro úpravu účelových komunikací na pozemcích p.č.1088
<br> a části pozemku p.č.1044 k.ú.Jehnice <.>
<br> 8.Efektivita využití nádob na psí exkrementy umístěných na veřejných prostranstvích MČ
<br> Jehnice <.>
<br> 9.Schválení výběru dodavatele tiskařských prací Jehnických listů pro rok 2022 <.>
<br> 10.Schválení Dohody o provedení pracovní činnosti pro rok 2022
<br> - redaktorky JL Zuzany Šrámkové
<br> - referentky stavebního úřadu Soně Dvořákové <.>
<br> 11.Projednání dohody o podmínkách výkonu státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno
<br> – Královo Pole na rok 2022 <.>
<br> 12.Projednání termínu a možnost konání,<,> Obecního plesu Jehnice dne 12.2.2022“ <.>
<br> 13.Projednání Žádosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno z.s.o pronájem tělocvičny ZŠ Blanenská 1
<br> Brno Jehnice za účelem konání plesu dne 19.2.2022 a dětského karnevalu dne 20.2.2022 <.>
<br> 14.Projednání rozpočtového opatření č.3 za rok 2021 <.>
<br> 15.Projednání Zásad přidělování neinvestičních příspěvků pro rok 2022 <.>
<br> 16.Projednání celkové finanční částky z rozpočtu 2022 MČ Jehnice,určené pro neinvestiční
<br> příspěvky <.>
<br> 17.Projednání připomínek občanů k navrženému rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2022 a
<br> následné schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2022 <.>
<br> 18...

Načteno

edesky.cz/d/5022466

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz