« Najít podobné dokumenty

Město Švihov - Výzva k odstranění vozidla - vraku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Švihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vraku - neznámý vlastník.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š V I H O V
Nám.E.Beneše 38,340 12 Švihov
<br> IČO : 00 256 153 Tel: 376393244
<br> Účet: ČSOB Klatovy 211150690/0300 e-mail: mu-svihov@klatovsko.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: 1204/21/MÚ
<br> Ve Švihově dne 25.11.2021
<br>
<br>
<br>
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
podle § 105 odst.1 zákona č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností
<br>
<br>
Městský úřad Švihov,jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 105 odst.1
<br> zákona č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) vyzývá vlastníka dlouhodobě odstaveného
<br> vozidla tovární značky FORD,bez RZ,k jeho odstranění z pozemku parc.č.1569/6
<br> v k.ú.Švihov,protože vozidlo ohrožuje životní prostředí a zdraví lidí <.>
<br>
<br> Vlastník je povinen vozidlo odstranit bezodkladně <.>
<br>
Pokud výše uvedené vozidlo po marném uplynutí lhůty 1 měsíce od zveřejnění této
<br> výzvy vlastník neodstraní,má se za to,že se jedná o odstavené vozidlo podle § 102 odst.2
<br> písm.c) zákona o výrobcích s ukončenou životností a bude s ním naloženo v souladu s § 105
<br> odst.3 zákona o výrobcích s ukončenou životností <.>
<br>
<br> Vlastník vozidla je povinen uhradit náklady spojené s přepravou a odstraněním
<br> odstaveného vozidla podle zákona o výrobcích s ukončenou životností <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> tajemník
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 25.11.2021
<br> Sejmuto 28.12.2021
<br>
<br> Příloha: Fotodokumentace
<br>
<br>
Fotodokumentace

Načteno

edesky.cz/d/5022401


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Švihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz