« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Přijatá usnesení z jednání 57. RM Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přijatá usnesení z 57. RM
USNESENÍ z 57.zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15.11.a 22.11.2021
<br> 1.Hlavní program
<br> Příprava zasedání 18.ZM
<br> Usnesení RM č.57 — 01/2021
<br> RM projednala přípravu zasedání 18.ZM s následujícími body programu: — Zpráva finančního a kontrolního výboru <,>
<br> - Plnění rozpočtu k 30.09.2021 <,>
<br> — Rozpočet 2022,střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 <,>
<br> - Plán jednání ZM 2022 <.>
<br> II.Došlá pošta
<br> Pronájem p.p.č.2347,k.ú.Krásná Lípa
<br> U_snesení RM č.57 — 02/2021
<br> RM schvaluje pronájem p.p.č.2347 o výměře 170 m2,k.ú.Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu Kočkovi,bytem Kvapilova 779/15,Krásná Lípa <.>
<br> Pronájem p.p.č.1212,k.ú.Krásná Lípa
<br> Usnesení RM č.57 — 03/2_0_2_1_
<br> RM schvaluje pronájem p.p.č.1212 o výměře 1280 m2,k,ú.Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Michaele Chňapkové,bytem Pražská 450/48,Krásná Lípa <.>
<br> Pronájem p.p.č.580/1,k.ú.Kyjov u Krásné Lípy
<br> Usnesení RM č.57 — 04/2021
<br> RM schvaluje pronájem p.p.č.580/1 o výměře 1323 m2,k.ú.Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Jiřímu Markovičovi,bytem Zaháňských 384/5,Praha za podmínky tříměsíční výpovědní lhůty z důvodu zahájení prací na rekonstrukci rybníka Šimlák <.>
<br> Pronájem p.p.č.543,k.ú.Krásná Lípa
<br> Usnesení RM č.57 — 05/A)_2_1
<br> RM schvaluje pronájem p.p.č.543 o výměře 458 m2,k.ú.Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Bc.Bohumilu Slavíčkovi,bytem Tisá 115 <.>
<br> Pronájem pozemků - vyhlášení
<br> Usnesení RM č.57 — 06/2021
<br> RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
<br> - část p.p.č.1893 o výměře cca 460 m2,k.ú.Krásná Lípa <,>
<br> - část p.p.č.1893/3 o výměře cca 450 m2,k.ú.Krásná Lípa,- část p.p.č.404/4 o výměře cca 30 m2,k.ú.Krásná Lípa <,>
<br> - část st.p.č.284 o výměře cca 860 m2,k.ú.Krásná Lípa <,>
<br> - p.p.č.379/1 o výměře 470 m2,k.ú.Krásná Lípa <,>
<br> — část p.p.č.2751/4 o výměře cca 250 m2,k.ú.Krásná Lípa,- část p.p.č.1297 o výměře cca 400 m2,k.ú.Krásná Lípa <.>
<br> Ukončení smlouvy o ná...

Načteno

edesky.cz/d/5022374

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz