« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - VŘ_OSaDŘ_referent stavebně správních řízení 8_2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ_OSaDŘ_referent stavebně správních řízení 8_2021
1
<br>
<br> statutární město Zlín
náměstí Míru 12,760 01 Zlín
<br> Č.j.: MMZL 235805/2021
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Tajemník Magistrátu města Zlína vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
<br>
REFERENT/REFERENTKA STAVEBNĚ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ
v Odboru stavebních a dopravních řízení
<br> (místo výkonu práce ve Zlíně)
<br>
<br> Uchazeč/ka musí splňovat:
<br> 1.Předpoklady stanovené § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br>  je státním občanem České republiky,případně cizím státním občanem,který má
v ČR trvalý pobyt <,>
<br>  dosáhl/a věku 18 let <,>
<br>  je způsobilý/á k právním úkonům <,>
<br>  je bezúhonný/á,tj.nebyl/a pravomocně odsouzen/a:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
<br> veřejné správy <.>
<br> 2.Požadavky zaměstnavatele:
<br>  vzdělání VŠ obor stavební,nebo
<br>  vzdělání SŠ stavební s maturitou a praxe v oboru stavebnictví min.3 roky (dle ust <.>
§ 13a zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon) <,>
<br>  aktivní znalost stavebního zákona,jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu
výhodou <,>
<br>  ZOZ při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a
vyvlastnění výhodou <,>
<br>  uživatelská znalost Microsoft Office <,>
<br>  řidičský průkaz sk.„B“,aktivní řidič/řidička <.>
<br> Klíčové pracovní činnosti:
<br>  vede veškerá správní řízení dle stavebního zákona (např.územní řízení,stavební
řízení) <,>
<br>  projednává správní delikty a přestupky <.>
<br> Pro pozici referent/referentka stavebně správních řízení v Odboru stavebních a dopravních
řízení je stanovena 11.platová třída,jiná výdělečná činnost může být vykonávána jen
s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele <.>
<br>
Náležitosti přihlášky:
<br>  jméno,příjmení a titul uchazeče/ky <,>
<br>  datum a místo narození uchazeče/ky <,>
<br>  státní příslušnost uchazeče/ky <,>
<br>  místo trvalého pobytu ...

Načteno

edesky.cz/d/5022281

Meta

Stavební informace   Stavby   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
27. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
26. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz